Blogin arkisto

Uutiset ja artikkelit

18.5.2015 Pula- ja ylitarjonta-ammatit nyt netissä Lue lisää » 15.5.2015 Innovaatiopolitiikalla voidaan edistää maahanmuuttajien työllistymistä ja talouden vetovoimaa Lue lisää » 13.5.2015 Vähittäiskaupan myynti kasvoi maaliskuussa edellisvuodesta Lue lisää » 12.5.2015 Teknologiateollisuus ja Sitra yhteistyöhön kiertotalouden edistämisessä Lue lisää » 11.5.2015 ELY-keskuksille 20 miljoonaa rakennemuutosalueiden yritysten kehittämishankkeisiin Lue lisää » 8.5.2015 Suomi kolmas EU-maiden innovaatiosuorituskyvyssä Lue lisää »

Hyvään työelämään kuuluvat yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys

Share |
10.05.2012

Helsingin yliopistossa on valmistunut tutkimusraportti, jossa tarkastellaan syrjinnän ilmenemistä suomalaisessa työelämässä olemassa olevan tutkimustiedon perusteella. Tarkastelun kohteena ovat kaikki yhdenvertaisuuslaissa kielletyt syrjintäperusteet. Lisäksi raportti sisältää tulokset ensi kertaa Suomessa toteutetusta varsinaisesta kenttäkokeesta, jossa tutkittiin rekrytoinnissa esiintyvää syrjintää etnisen alkuperän ja sukupuolen perusteella.

Tutkimusraportti luovutettiin työministeri Lauri Ihalaiselle 7.päivänä toukokuuta.

– Suuri osa syrjinnästä erityisesti työhönottotilanteissa jää piiloon. Työnhakija ei ehkä itse tunnista joutuneensa syrjityksi tai syrjivästä kohtelusta ei ilmoiteta viranomaisille. Suomen laki kieltää syrjinnän työelämässä yksiselitteisesti. Meillä on toimivat valvontamekanismit ja valituskanavat syrjinnästä ilmoittamiseksi, mutta siitä tarvitaan myös tutkimustietoa, Ihalainen totesi.

– Ensimmäistä kertaa meillä on nyt käytössämme kattava tietopaketti suomalaisen työelämän syrjintätilanteesta. Tutkimusraportin perusteella pystymme muodostamaan kokonaisvaltaisen arvion eri väestöryhmiin kohdistuvasta syrjinnästä työsuhteen eri vaiheissa. Raportissa esitetyt ehdotukset antavat erinomaiset eväät kansallisen syrjinnän seurantajärjestelmän kehittämiseen, sanoi Ihalainen.

Raportti tuo esiin myös suomalaisen syrjintätutkimuksen aukkokohtia. Esimerkiksi romanien, vammaisten sekä seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjen tilanteesta on vain vähän tietoa. Rekrytointisyrjintää koskeva kenttäkoe osoittaa, että esimerkiksi työnhakijan vieraskielinen nimi vaikeuttaa työhaastatteluun pääsyä. Lisäksi tietyt alat näyttävät olevan vahvasti sukupuolittuneita.

– Yhdenvertainen kohtelu ja syrjimätön rekrytointi ovat toimivien työmarkkinoiden ja hyvän työelämän peruselementtejä. Yksittäisen tutkimuksen tuloksia ei voi yleistää, mutta tulokset antavat selkeitä viitteitä siitä, että asenteissa on tarkistamisen varaa. Olemme asettaneet tavoitteeksi, että Suomen työelämä on vuonna 2020 Euroopan paras. Tässä onnistumme, kun kaikki väestöryhmät pääsevät tasapuolisesti kiinni työelämään.

Tutkimusraportin Discrimination in the Finnish Labor Market   toteutti Helsingin yliopiston Sosiaalitieteiden laitos työ- ja elinkeinoministeriön tilauksesta. Tutkimushanketta rahoittivat lisäksi sisäasiainministeriö ja EU:n Progress-ohjelmaan kuuluva YES-Yhdenvertaisuus Etusijalle -hanke.

Lähde: TEM

18.05.2015 Pula- ja ylitarjonta-ammatit nyt netissä
15.05.2015 Innovaatiopolitiikalla voidaan edistää maahanmuuttajien työllistymistä ja talouden vetovoimaa
13.05.2015 Vähittäiskaupan myynti kasvoi maaliskuussa edellisvuodesta
12.05.2015 Teknologiateollisuus ja Sitra yhteistyöhön kiertotalouden edistämisessä
11.05.2015 ELY-keskuksille 20 miljoonaa rakennemuutosalueiden yritysten kehittämishankkeisiin
08.05.2015 Suomi kolmas EU-maiden innovaatiosuorituskyvyssä
06.05.2015 Luonnontuoteala nousuun osana kehittyvää biotaloutta
05.05.2015 Työllisyyden lasku pysähtymässä, työttömyys kasvaa vielä tänä vuonna
27.04.2015 Vientitakuulaki muuttuu
24.04.2015 Suomalaiset työpaikat monilta osin Euroopan kärkeä

Siirry arkistoon »