Blogin arkisto

Henkilökohtainen tapa valita sijoituskohde antaa parhaan tuloksen

Share |

Maanantai 26.10.2009 klo 12.59 - Kai Nyman


Sijoittajalla on käytettävissään monia eri tapoja analysoida sijoituskohteita. Jokaiselle löytyy varmasti omansa. Tässä muutamia tärkeimpiä ryhmiä.

Tekninen analyysi

Tekninen analyysi tutkii kurssikäyriä, tarjoustasoja, myyntivoluumeita pyrkien löytämään epärationaalisia poikkeamia tai trendejä. Tapoja tehdä teknistä analyysiä on tuhansia. Monet teknisen analyysin ohjelmien tarjoamat menetelmät ovat menettäneet ennustevoimansa, mutta matemaatikot löytävät yhä uusia tapoja.

Suosituimpia ovat:

- Markkinatakaajana toimiminen sopii sellaiselle, jonka kaupankäyntikulut ovat alhaisimmat. Markkinatakaaja pyrkii hyödyntämään vähävaihtoisten sijoitusinstrumenttien suurta myynti- ja osto- tarjousten välistä eroa (spreadiä).

- Trendien etsiminen toimii joillekin hidasliikkeisille instrumenteille.

- Kurssipoikkeamien etsiminen muista toimialan yritykistä on joissain tilanteissa toimiva strategia.

Fundamenttianalyysi

Fundamenttianalyysi pyrkii osakkeen kurssitiedon lisäksi hyödyntämään osavuotiskatsauksista ja tilinpäätösraporteista saatavaa informaatiota ja tekemään analyysiä näiden tietolähteiden perusteella.

Osakkeen arvostustasolle lasketaan erilaisia tunnuslukuja kuten:

- P/E (Price to Earning) suhde kuvaa osakkeen hinnan suhdetta tulokseen. Yrityksiä, joiden P/E suhde on alle kymmenen pidetään yleisesti ottaen halpoina.

- P/B (Price to Book) suhde kuvaa osakkeen hinnan suhdetta yritykseen kerääntyneeseen likvidiin pääomaan. Alle yhden olevat suhteet kertovat, että sijoittajat eivät luota toimivan johdon kykyyn säilyttää pääoman arvo. Yli kahden menevät arvot taas kertovat siitä että sijoittajat luottavat yrityksen johdon kykyihin tehdä voittoa saamillaan varoilla.

- P/S (Price to Sales) suhde kuvaa osakkeen hintaa suhteessa myynnin voluumiin. P/S suhteet ovat saman toimialan sisällä vertailukelpoisia ja pieni P/S suhde kertoo että yritys on edullinen suhteessa myyntivolumiinsa.

- EV/EBIT (Enterprice Value to Earnings Before Interest and Taxes) kertoo yrityksen velattoman ostohinnan suhteen yrityksen tulokseen ilman korkoja ja veroja. Tätä tunnuslukua käytetään yleisesti yrityskauppojen kohdetta arvioitaessa.

- Osinkotuotto (%) kertoo kuinka paljon osinkoa yritys jakaa suhteessa pörssiarvoonsa.

- PEG (P/E to growth) suhde kertoo yrityksen osakkeen hinnan arvostustason (P/E) suhteessa yrityksen liikevaihdon kasvuun. Tämä suhde ottaa huomioon sen, että kasvuyrityksistä kannattaa maksaa parempaa hintaa.

Liiketoimintamahdollisuuksien kartoittaminen

Liiketoimintamahdollisuuksia voidaan arvioida muun muassa seuraavilla perusteilla:

- toimialan yleinen kasvu suhteessa yleiseen talouskehitykseen

- yrityksen mahdollisuudet levittäytyä uusille toimialoille

- kyseisen yrityksen kompetenssipiirissä avautuvat täysin uudet mahdollisuudet ja kyseisen yritysen potentiaali hyödyntää avautuvia mahdollisuuksia (teknologiset murrokset jne)

Yrityksen johdon kyvykkyyden ja sitoutumisen analysoiminen

Yrityksen johdon kyvykkyyttä pidetään yleisesti ottaen tärkeimpänä pitkän ja keskipitkän ajan menestystekijänä. Meillä on monta esimerkkiä siitä, miten taitava johto on kyennyt luotsaamaan vaikeassakin tilanteessa olevan yrityksen kasvavalle toimialalle ja luomaan yritykseensä oikean tekemisen meiningin.

Toisaalta taas meillä on toisenlaisiakin esimerkkejä esimerkiksi paperiteollisuudesta, jossa yritysjohto panosti hienopaperin tuotantoon aikana, jolloin jo oli näköpiirissä, että tietokoneet ja näyttötekniikat tulevat korvaamaan paperimediaa. Meillä on myös esimerkki telecom-teollisuudesta, jossa yhden yrityksen toimimaton sisäinen henkilöstöhallinta johti siihen, että kyseinen maailmanlaajuinen yritys ei huolimatta yksilötasolla taitavasta henkilöstöstään kyennyt uudistumaan ja tuottamaan omaehtoisia innovaatioita maailmalle, ja loppujen lopuksi koko toimialan merkitys ja työllistävyys kuihtui Suomesta.

Sopiva johtamistyyli riippuu osaston tai yrityksen tehtävästä, ja toimivia tyylejä on yhtä paljon kuin ihmisiä. Tyylin pitää vain sopia tilanteeseen ja funktioon:

- Asioiden ja ihmisten hallintaan (management) keskittyvä tyyli sopii logistiikkaan ja tuotantoon.

- Päämääräkeskeinen (leadership) tyyli sopii kun halutaan tehdä muutosta ja pyrkiä johonkin uuteen, ja jos päämäärä on jo tiedossa.

- Organisaation ottaminen mukaan yhteisten päämäärien muodostamiseen sopii silloin, kun on tarve saada sitoutumista ja motivaatiota, ja jos organisaatiosta täytyy saada irti luovuutta ja omaehtoisuutta.

- Innokkaiden ja pätevien yksilöiden järjestelmällinen tukeminen sopii silloin, kun on tarve löytää uusia toimialoja.

Sijoittajan kannattaa varmaankin seurata heikkoja merkkejä ja yrityksen johdon esiintymisten tyyliä. Ihmisten tapa toimia ja ajatella on jakamaton ominaisuus, joka näkyy läpikotaisin kaikessa esiintymisessä, ja siksi toimitusjohtajan tyylin ja sanamuotojen seuraaminen voi joissain tilanteissa antaa paljon hyödyllistä tietoa.

Sijoittajan kannattaa luottaa vaistoonsa - tässä asiassa tunne ja impressio antavat yleensä oikean suuntaista tulosta.

Kai Nyman

Lähde: www.piksu.net

Avainsanat: Kai Nyman, sijoittaminen, sijoituskohteet, analyysi, sijoitusvinkki


Kommentit

27.10.2009 12.01  Hevimies

Hmm johan oli kirjoitus. Pitänee säästää jos vaikka myöhemmin avautus paremmin.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini