Blogin arkisto

Maineen suojelu ja heikkouksien peittely tuhlaa organisaation voimia

Share |

Maanantai 23.6.2014 - Heikki Luoma


heikkiluoma.jpgOman maineen suojelu, pyrkimys esittää itsensä parhaassa mahdollisessa valossa ja omien puutteiden peittely muilta ja itseltä ovat organisaatioiden resurssien tuhlausta.

Selittelemme parhain päin epäonnistumisia tunnustamatta, että epäonnistuimme omien puutteittemme ja heikkouksiemme vuoksi.

Puutteet ja heikkoudet myönnetään yleensä vain suljettujen ovien takana luottamuksellisessa ympäristössä. Muualla niitä peitellään.

Heikkouksien puheeksi ottaminen voi olla kiusallisen ahdistavaa. Se voi olla jopa niin ahdistavaa, että koko organisaatio voi olla mukana salaliitossa, joka on kaikille ilmiselvä, mutta ei kenenkään tunnustama. Tuon kaltaisen salaliiton tehtävä on peitellä puutteita ja heikkouksia ja maalata todellisuutta parempi kuva, imago.

Ajaudumme peittelyyn ja salailuun suojellaksemme itseämme antaessamme muodostua aukkoja.

Aukot ovat mm tekemiemme suunnitelmien ja todellisten tekojemme välissä. Emme kenties toteuta suunnitelmiamme. Aukot voivat olla siinä millaisina me haluamme itsemme nähtävän ja millaisia me todellisuudessa olemme. Aukot voivat olla kahvipöytäkeskustelussa sanottujen ja kokoushuoneessa sanottujen asioiden välissä.

Aukot syntyvät usein käymättämistä keskusteluista, heikkouksien vuoksi vältellyistä tehtävistä ja yhteistyön puuttumisesta.

Mitä sitten merkitsi, ettemme peittele ja salaa heikkouksia ja puutteita?

Se voisi olla sitä, että henkilökuntaa, esimiehet mukaan lukien, kannustetaan siihen, että he pyytävät tarvittaessa apua ja, että avun pyytämättä jättäminen on paha asia kun seurauksena on organisaation epäonnistuminen.

Toisin sanoen, kun lupaa tehdä ja näyttää, ettei onnistu, on pyydettävä apua muilta ja muilla on velvollisuus olla avuksi kykyjensä mukaisesti. Jos osoittautuu, ettei henkilö pyydä apua, jota olisi saatavissa ja hanke epäonnistuu sen vuoksi, niin luottamus henkilöön karisee.

Tuollaisessa ympäristössä “emmä osaa” ei ole hyväksyttävä peruste, koska apua saa ja sitä on pyydettävä.

Usein ihmiset sanovat haluavansa haasteita, mutta todellisuus voi olla toinen. Puhe voi olla imagon maalausta ja kosmetiikkaa, jonka tarkoitus on näyttää hyvältä, mutta siinä ei kasva henkisesti mihinkään.

Henkisesti kasvaa kun tekee sellaista, mitä ei itse ole kuvitellut voivansa tehdä. Siitä kumpuaa onnistumisen tunne.

Aikuisen henkiseen kasvuun tarvitaan kaksi asiaa:

  • haasteita jotka venyttävät henkikön kykyjä suuremmiksi
  • tukea joka sisältää henkilön puutteiden tunnustamisen ja niiden muodostamien rajoitusten, kuviteltujen ja todellisten sekä sisäisten että ulkoisten, ylittämisen

Yksi keino henkisen kasvun ja avoimuuden edistämiseen on, että haasteita suunnitellaan siltä pohjalta, että niiden suorittaminen onnistuneesti on riippuvainen muista. On pakko pyytää apua ja saada sitä, jotta pärjää.

Keskinäinen riippuvuus merkitsee, että apuja annetaan ja sitä saadaan vastavuoroisesti ja yhteistyössä.

Toivon että tästä oli apua vaikka tiedän, ettei lyhyessä esityksessä ei asiaa voi käsitellä syvällisesti. Toivon, että sait idean, jota viedä eteenpäin.

 

—-

Arvostan jos haluat antaa palautetta alla olevaan kommenttikenttään tai lähettämällä s-postia.

Heikki Matias Luoma
Actional Oy
www.actional.fi

Avainsanat: Heikki Luoma, maine, heikkoudet, puutteet, henkinen kasvu


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini