Blogin arkisto

Ammattimainen porrasmalli perehdyttämiseen - eikä vain heitetä oppijaa kylmään veteen!

Share |

Perjantai 28.11.2014 - Juha Ahola


juhaahola.jpgViiden askeleen menetelmä on yksi tunnetuimmista työnopastuksen suunnittelun ja toteutuksen menetelmistä. Kuinkahan moni yritys koettaa keksiä pyörän uudelleen tai tehdä mutu-tuntumalta "paremmin"? Kun valmiita malleja on luotu, niiden hiominen ja jalkauttaminen omalle yritykselle on myös ajankäytöllisesti järkevää.

Mietipä, miten sinua on perehdytetty? Väitän, että suuri osa työntekijöistä heitetään joko kylmään veteen syvään päähän ilman (juuri minkäänlaista) perehdytystä tai jätetään oman onnensa nojaan tarttumaan kiinni, mitä työtehtäviä voisi tehdä.

1. Opastustilanteen aloittaminen

Kun ollaan aloitusvaiheessa, oppimaan kannustaminen on tärkeää. Oppi tarttuu motivoituneeseen oppijaan. Tietojen ja taitojen lähtötaso on syytä arvioida. Kuvaillaan tehtäväkokonaisuus ja asetetaan tavoite ja välitavoitteet.

2. Opetus

Opetusvaiheessa on tarpeen pyytää analysoimaan tehtävä. Näytä työ ja selosta sekä perustele, miksi. Oppijan kannalta on tärkeä ymmärtää tekemisen tarkoitus, siis mikä merkitys tekemisellä on isompaan kokonaisuuteen. Lisäksi annetaan toimintasäännöt.

3. Mielikuvaharjoittelu

Mielikuvaharjoitteluvaiheessa pyydetään selostamaan työ. Seuraa prosessointia. Kun oppija selostaa, hän miettii tekemistä vaihe vaiheelta. Anne pelkistetyt säännöt ja pyydä toistamaan ajatuksissa. Näin oppija hahmottelee ja jäsentelee asiaa mielessään.

4. Taidon kokeilu ja harjoitteleminen

Anna kokeilla itse. Anna oppijan arvioida itse tekemistään ja anna palaute sen jälkeen. Anna kokeilla uudelleen ja tämän jälkeen arvioi taitotaso.

5. Opitun varmistaminen

Anna työskennellä yksin. Anna taas oppijalle tilaa itsearvioinnille ja anna palautetta. Rohkaise kysymään. Päätä opastus.

Perehdyttäminen vaatii kärsivällisyyttä! Jokainen oppija on erilainen. Perehdyttäjän ammattiosaaminen punnitaan siinä, kuinka hyvin hän osaa huomioida erilaisuuden, yksilöllisyyden.

Opettaja saapuu, kun oppija on valmis, mutta varsinainen oppiminen alkaa, kun opettaja poistuu. Perehdytä työntekijää itseohjautuvaksi! 

Juha Ahola
Vauhtipyörä.fi

Avainsanat: Juha Ahola, työhönopastus, perehdyttäminen, työ, ajankäyttö


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini