Blogin arkisto

Rumputulta Suomen hallitukselle

Share |

Keskiviikko 24.4.2013 - Harri Jyrkiäinen


Suomen Pienyrittäjät vaatii uudelleen arviointia hallituksen verolinjauksiin. Ministeri Kyllösen runnoma verottomien matkakulujen alentaminen on peruutettava ja pidettävä tämän vuoden tasolla. Ministeri Urpilaisen esitykset yhteisöveroasiassa saavat tylyn tuomion pk-yrityksissä. Yhteisövero olisi pitänyt laskea EK:n esittämälle tasolle ilman osinkoverojen huomattavaa kiristämistä. Palkansaajapuolella malli olisi nostanut yleislakon. Lisäksi työtekijöiden sairauspäivien karenssiajan poisto olisi ollut syytä jättää tekemättä. Suomen Pienyrittäjät vaatii Viron mallin mukaista yritysveromallia, jossa yritykset voisivat investoida kehittämiseensä huomattavasti helpommin.

Suomen hallituksen intensiivinen toiminta passivoittaa yritysten toimintaedellytyksiä on tyrmistyttävää. Ministeri Kyllösen masinoimat verottomien matkakulujen typistämisen tuloksena yritysten myynnin- ja menekinedistämisen pyörät pysähtyvät ensi vuonna. Tämä tapahtuu aikana, jolloin meillä ei todellakaan ole varaa menettää yhtään tilausta tai kauppaa.

Yhteisövero olisi pitänyt laskea EK:n esittämälle tasolle ilman osinkoverojen huomattavaa kiristämistä. On syytä huomioida, että Suomessa on noin 25 suuryritystä, joiden viennin osuus on yhteensä noin 80 prosenttia. Näiden yritysten yhteenlaskettu osuus bruttokansantuotteestamme on kaikkiaan noin 30–35 prosenttia. Samaa kaavaa noudattaa myös suuryritysten työpaikat. Pk-sektori tuottaa kansantuotteestamme ja työpaikoista noin 65–70 prosenttia. Lisäksi on syyttä huomioida, että osa suuryristen toimialoista on auringonlaskun aloja. On aivan hämmästyttävää, ettei yrittäjien tahoa huomioida päätöksiä tehtäessä, sillä yrittäjät ja pk-sektori ovat todellisuudessa Suomen taloutta ylläpitävä moottori.

Suomen Pienyrittäjät ry on äärimmäisen huolestunut lukuisten yrittäjien viestistä siirtää toimintansa Viroon.

Lisäksi on syytä huomioida energiaverojen osuus yritysten kustannuspaineita lisäävänä tekijänä. Nöyryyttävän rikkidirektiivin vaikutukset tulevat olemaan katastrofaaliset vientiyrityksille. Tämä ahdinko tulee osaltaan näkymään työttömyystilastoissa.

Hallituksen tempaukset sairauspäiväkarenssin poistamisesta olisi saanut jäädä tekemättä. Tämä uusi nollakarenssimalli lisää yritysten työvoimakustannuksia merkittävästi, joka saattaa näkyä lisääntyvinä irtisanomisina.

Suomen Pienyrittäjät kannattaa Viron mallin mukaista yritysveroa, jossa verokanta on Suomea yritysystävällisempi ja vero muodostuu vasta käyttöönotosta. Meillä ei pitäisi olla varaa päästää Suomen työllisyyttä ylläpitävää PK-sektoria haaksirikkoon. Hallitus on viestinnässään puhunut yrittäjyyden tukemisesta ja yritystoiminnan kehittämisestä. Suomen Pienyrittäjät esittää avoimen kysymyksen Suomen hallitukselle: Mitä konkreettisia toimia tai toimenpiteitä hallitus on tehnyt hallituskautensa aikana yritystoiminnan kehittämiseksi Suomessa?

Suomen Pienyrittäjät on vaatinut Englannin mallin mukaista joustavaa työntekijöiden irtisanomiskäytäntöä. Malli toisi tullessaan työttömille lisää työkokemusta, syrjäytyminen vähenisi, ja valtion verotulot kasvaisivat. Nuorten syrjäytyminen on erittäin vakava asia. Useat yrittäjät mielellään palkkasivat nuoria työntekijöitä. Tällöin nuoret ihmiset saisivat itselleen tarvitsemaansa työkokemusta, jonka tuloksena heille avautuisi työmarkkinoiden mahdollisuudet. Nykyinen työlainsäädäntö valitettavasti on työllistämisen este.

Suomen hallitus näyttää olevan täydellisen ymmärtämätön kansantalouden perusteista ja talotta ylläpitävien mekanismien olemassa olosta. EU:n taholta tullut raaka nootti kilpailukyvyttömyydestämme on syytä ottaa tosissaan, ja jättää unholaan hölmöläisten tapa kantaa valoa säkillä sisään.

Pääministeri Kataisen kuuden puolueen hallituskoalitio on näyttönsä antanut. Johtopäätöksenä on että, kun on pikkulusikalla annettu ei voi kauhalla vaatia.  Kouluarvosanalla 4, Suomen hallitus jää luokalle.

Harri Jyrkiäinen
puheenjohtaja, Suomen Pienyrittäjät
www.pienyrittajat.fi

Avainsanat: Harri Jyrkiäinen, Suomen pienyrittäjät, verotus


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini