Blogin arkisto

Arvonlisäverorajan nosto parasta elvytystä

Share |

Keskiviikko 21.8.2013 - Harri Jyrkiäinen


harrijyrkiinen.jpgTeksti / Pauli Vahtera, KHT/14.8.2013

Suomi voi pelastua katastofilta yrittämisellä, vastuun ottamisella omasta elämästä. Jos 50 000 suomalaista perustaisi yrityksen, se työllistäisi enemmän kuin tuhat kasvuyritystä.

Suomi voi pelastua parhaiten kehittämällä maamme yrittäjyysyhteiskunnaksi. Se tarkoittaa yhteiskunnan vastuulla olevan toiminnan vähentämistä ja ihmisten oman vastuun lisäämistä omasta elämästä. Hyvinvointiyhteiskunnan alasajo joudutaan tekemään joka tapauksessa, sillä velanotto on tullut tiensä päähän eikä niin suurta kasvua ole näköpiirissä, että nykyinen elintaso voitaisiin säilyttää kansantuotetta kasvattamalla. Yrittäjyysyhteiskunnassa byrokratian on oltava nykyistä kevyempää, että yhä useampi kansalainen siitä selviytyisi.

Viime viikkoina on julkisuudessa ollut esillä kansalaisaloite arvonlisäverovelvollisuuden rajan nostamisesta 8500 eurosta 50 000 euroon. Raja on ollut sama arvonlisäverolain voimaantulosta vuodesta 1993. Hinnat ovat 20 vuodessa 1,4-kertaistuneet.

Kansalaisaloite

Tuhannet perustetut yritykset eivät ensimmäisten vuosien aikana pääse 50 000 euroon. Raja antaa kuitenkin hyvän byrokratiasta vapaan aloittamisen yrittämiselle. Raja avaa uusia ulottuvuuksia kaikille suomalaisille.

Suomalaisen keskipalkka on 37 000 euroa. Kun tämän päälle lasketaan eläkemaksut ja muut pakolliset vakuutusmaksut, ollaan 45 000 eurossa. Kun päälle lasketaan yrittämisen välttämättömät menot, ollaan reippaasti yli 60 000 eurossa. Kymmenet tuhannet yrittäjät ovat verovelvollisuuden piirissä, vaikka heidän tulonsa alittavat pienituloisen palkan ja usein jopa sosiaaliturvana saatavat tulot.

Yrittäminen on palkkatyön vaihtoehto. Se on elämäntapa. Se on vastuun ottamista omasta elämästä sekä vaihtoehto toimettomuudelle. Vaihtoehto erilaiselle elämälle. Kun kaikille ei riitä työpaikkoja, voi yrittää itse. Voi olla monta toimeksiantajaa, mutta voi olla myös yhden toimijan alihankkija.

Yrittäjä saa tulonsa asiakkailta. Jos arvonlisäveroraja nostetaan 50 000 euroon, jää velvoitteiksi eläketurvan järjestäminen, kirjanpito, veroilmoitus ja ansiotuloveron maksu. Se vähentää byrokratiaa puolella. Yrittäjä laskuttaa asiakkaitaan tai veloittaa käteisellä. Se on paljon yksinkertaisempaa kuin työntekijän palkkaaminen ja palkanmaksu.

50 000 euron myynnillä ei juurikaan voi palkata ulkopuolisia henkilöitä kuin tilapäisesti.

Rahan kaadosta todelliseen elvyttämiseen

Julkisuudessa on ollut esillä myös 200 miljoonan euron elvytyspaketti. Jos tuo raha käytetään homekoulujen korjaamiseen, saavat monet virolaiset työtä, koska rakennusala on kansainvälistynyt. Saisivatko myös suomalaiset työtä? EU:n sisällä rakennustöiden kilpailutuksessa Suomi voi vain hävitä.

Jos sama nimellinen raha käytetään arvonlisäverorajan nostamiseen 50 000 euroon, saadaan aikaan parempi tulevaisuus tuhansille suomalaisille, paremmat mahdollisuudet meille kaikille.

Työntekijän palkkaamiseen liittyvät velvoitteet ovat niin suuret, etteivät pienet yritykset uskalla palkata työntekijöitä. Palkan lisäksi on maksettava lomapalkka, lomaraha, sairasajan palkka, pekkaspäivät ja arkipyhien palkka, eläkemaksut, monet vakuutusmaksut ja työterveydenhuolto. Jos työtä ei ole, lomauttaminen ja irtisanominen maksaa. Tämä on yksi selitys suurelle nuorisotyöttömyydelle.

Yli 50-vuotiaitten työllistyminen on irtisanomisten jälkeen vaikeaa, yksityissektorille miltei mahdotonta. Yli 50-vuotias on kuitenkin työntekijänä yksi parhaimmista: osaava ja elämää kokenut. Jos yrittäminen tehtäisiin Suomessa helpoksi, voisivat nämä irtisanotut jatkaa työuraansa yrittäjinä.

Helpotuksista parhain ja helpoimmin toteutettavissa on arvonlisäverovelvollisuuden rajan nostaminen. Ensin 50 000 euroon ja saatavien hyvien kokemusten jälkeen 80 000 euroon, jollainen raja EU:ssa on Iso-Britanniassa.

50 000 euron myyntitulot saava kampaajayrittäjä maksaa tänään erilaisia veroja 12 000 euroa. Hänen nettotulonsa jäävät menojen ja verojen maksamisen jälkeen 16 000 euroon vuodessa. Tuollaisen tulon voi saada nykyisin sosiaalitukina, joten todellinen tuloloukku Suomessa on yrittäjyydessä, ei siinä kannattaako töitä ottaa vastaan.

Ammattiyhdistysliike voisi ottaa palvelujensa piiriin yksinyrittäjät. Näin ay-väki säilyttäisi voimansa: työntekijöistä tulisi yrittäjiä, joilla kaikilla on yhteinen tavoite: elättää itsensä omalla työllään ja Suomen kansantalouden pelastaminen.

Arvonlisäverorajan korottaminen vähentäisi kotitalousvähennyksen tarvetta, koska palvelujen hinta voisi muutoksen myötä alentua.

Yksinyrittämistä, palkkatyötä vai sosiaaliturvaa

Starttirahalla edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä ja henkilön työllistymistä. Veronalaisen starttirahan perusosa on noin 8000 euroa, jos sen saa koko vuodelta. Rahan hakemiseen liittyy byrokratiaa, eivätkä sitä saa kaikki hakijat. Arvonlisäverorajan korottaminen mahdollistaa starttirahasta luopumisen. Jos yrittäjä ei saa asiakkaita, hän jää ilman tuloja. Tällöin hänet tulisi hyväksyä toimeentulotuen piiriin.

Suomen sosiaaliturvajärjestelmä on luonut kannustinloukkuja, jolloin ei kannata mennä töihin, koska sosiaaliturvalla ansaitsee saman. Tämä sama loukku koskee myös yrityksen perustajia.

Kannustinloukkujen purkaminen olisi helppoa, jos todellista halua siihen olisi.

Mistä on kyse?

Ministeri Jutta Urpilainen eduskunnassa keväällä 2013: ”Alarajan korottaminen 8500 eurosta 50 000 euroon siten, että samalla estettäisiin veronmaksuvelvollisuuden taannehtivuus nykyisen kaltaisella alarajahuojennuksella merkitsisi valtiovarainministeriön laskelmien mukaan noin 360 miljoonan euron vuotuista verotuoton menetystä nykytilaan verrattuna vuoden 2013 tasolla laskettuna.”

Tilastokeskuksen viimeisimmän yritystilaston (2011) mukaan Suomessa oli 71 828 yritystä, joiden liikevaihto oli 1000 euron ja 39 999 euron välillä. (Seuraava tilastoitu ryhmä 40 000 - 99 000 eur). Näiden yritysten liikevaihto oli yhteensä 1,7 miljardia euroa (keskimäärin 23 500 euroa). Jos toiminta on verotonta, vastaa tuo tilastoitu 40 000 euron liikevaihto 49 600 euron myyntitulorajaa, eli juuri tuon keskustelun alla olevan 50 000 euroa.

Suurin osa tilittää veroa 24 %:n mukaan, mutta esimerkiksi maatilamatkailu ja taksit 10 %:n, kahvilat 14 %:n mukaan. Valtiovarainministeriö on laskenut verotuoton menetyksen liian korkeaksi, eikä se ole huomioinut näiden yritysten ostojen yhteydessä maksamaa veroa, jonka yritykset nyt vähentävät. Määrään vaikuttavat alentavasti myös jo nyt huojennuksen piirissä olevat yritykset sekä suurempien yritysten alihankkijat, jotka nyt vähentävät pienen yrittäjän laskuttaman veron. Karkean arvion mukaan ministeriön luku on tuplasti liian suuri.

Nämä pienet yritykset maksoivat palkkoja 186 miljoonaa euroa eli 11 % liikevaihdosta. Osa palkoista on osakeyhtiömuotoisen yrityksen omistajalleen maksamia palkkoja. Seuraavassa tilastoryhmässä palkkojen osuus oli 13 %. Palkkojen osuus liikevaihdosta on suurimmillaan 100 000 - 2 miljoonan euron liikevaihdon kokoisissa yrityksissä 22 - 24 %. Yli 10 miljoonan euron suuryrityksissä palkkojen osuus on vain 16 %.

Kilpailutilanne ei vääristy, siis mikä kilpailutilanne

"Jos rajaa nostettaisiin, rajan alle jäävä yritys voisi myydä palveluitaan noin neljänneksen halvemmalla kuin veroa tilittävä yritys", johtaja Anna Lundén Suomen Yrittäjistä sanoo.

Erityisesti hiusyrittäjien järjestö on julkisuudessa pitänyt tätä esillä.

Todellisuudessa Pienyrittäjien esityksessä hintoja voitaisiin alentaa 8 %, jonka jälkeen käteen jäävä tulo olisi sama kuin Suomen Yrittäjien esityksessä. Suomen Yrittäjien esityksellä ei ole käytännössä mitään merkitystä, sillä yrittäjän käteen jäävä tulo ei juurikaan nousisi, koska huojennus olisi pieni ja siitäkin maksettaisiin tulovero. Byrokratia lisääntyisi Yrittäjien mallissa.

Kilpailutilanne ei koskaan ole neutraali. Jotkut saavat yritystukia, suurin osa ei. Joidenkin palveluihin saa kotitalousvähennyksen, suurimpaan osaan ei. Yksinyrittäjä on todella yksin, sairauspäivinä jää tulo kokonaan saamatta. Kahden hengen kampaamossa on ainakin toinen töissä. Kaksin kulut jäävät pienemmäksi yhtä kohti. Tämän näkee myös kotitalouksissa. Yksin asuva maksaa enemmän vuokraa, maksaa lehtitilausmaksut ja monet muut kulut yksin, kaksin asuvat jakavat menot. Yksinyrittäjä ei kilpaile työllistävien yritysten kanssa, ei suurten eikä pienten. Hän elättää itsensä, mikä sinänsä on arvokasta.

Jos yritys menestyy, se palkkaa henkilökuntaa. Tapahtuu paras mahdollinen elvytys.

Katso esimerkki kampaamoyrittäjän tuloista tästä.

Arvonlisäverotuksen aiheuttamat kulut

Arvonlisäverotus ei ole asiaan perehtyneille vaikeaa, jos puhutaan vain 24 %:n veron lisäämisestä hintaan ja ilmoituksen tekemisestä kuukausittain. Matti Meikäläiselle asia on kuitenkin vaikeaa, ja vähintäänkin hankalaa. Erityinen ongelma tulee siitä, että ilmoitukset on kuukausittain tehtävä ja verot maksettava, vaikkei toimintaa tai tuloja olisikaan, niin sairaana kuin lomallakin ollessa. Rangaistusmaksut ilmoitusvirheistä ovat huomattavat, eikä niitä saa vähentää verotuksessa, jolloin niiden rangaistavuus nousee.

Pieniä yrityksiä eivät kaikki tilitoimistot enää ota asiakkaikseen, koska koetaan, ettei niistä saatavat tulot vastaa työmäärää. Pienen yrityksen näkökulmasta sadan euron kuukausittainen kirjanpitomaksu taas on suuri, jos myyntitulot jäävät muutamaan tuhanteen euroon.

40 000 euron liikevaihtoisen parturi-kampaamon kirjanpito ilmoituksineen maksaa 1200 - 2000 euroa vuodessa. Suurin osa tästä maksusta aiheutuu arvonlisäveroasioiden hoidosta. Jos pienimmillä yrityksellä ei olisi verovelvollisuutta, niiden kirjanpidoksi kelpaisi pankin tiliote, josta tehdään yhteenvedot. Kirjanpidon voisi automatisoida hyvin pitkälle. Näin tilitoimistojen kiinnostus pienimpiin yrityksiin lisääntyisi. Tilitoimistoille suurin vaikutus tulisi talven kohtuuttomalle ruuhkalle, jota uudistuksen avulla voitaisiin merkittävästi vähentää.

Jos lasketaan varovasti, että verottomuus vähentäisi kirjanpitokuluja vuodessa 500 euroa, vaikutus olisi +35 miljoonaa euroa näitten pienten yritysten tuloihin. Kyse on usein aloittavista yrityksistä, joilla on akuutti rahapula.

Jos valtion todellinen nimellinen arvonlisäverokertymä uudistuksen myötä alenisi 200 miljoonaa euroa, se lisäisi yrittäjän tuloa, josta maksetaan ansiotulovero tai yhteisövero. Tämän vaikutus verokertymään olisi noin +40 miljoonaa euroa.

Verohallinnossa pienimmät yritykset aiheuttavat eniten työtä. Monet pienet yritykset yrittävät tehdä ilmoitukset itse ja siitä aiheutuu virheitä. Kirjanpidon huippuammattilaisetkaan eivät pysty verotiliä hoitamaan virheettömästi, saatikka muiden alojen toimijat. Pienimmät joutuvat usein ammattitaidottomien kaveri-/kotikirjanpitäjien asiakkaiksi, mikä myös aiheuttaa ylimääräistä työtä. Läheskään kaikkia ilmoituksia ei tehdä sähköisesti, mikä aiheuttaa käsityötä verohallinnossa. Verohallinnon omat kustannukset näistä pienistä yrityksistä ovat vähintään kymmeniä miljoonia euroja.

Karkeasti arvioiden näitten pienten yritysten arvonlisäverovelvollisuuden merkitys on ihmisten työllistäminen. Byrokratiatyötä tekevät yrittäjät, tilitoimistot ja verohallinto. Samalla tavalla arvioiden voitaisiin purkaa monta muutakin byrokratialoukkua Suomesta.

Arvonlisäverorajan korotus poistaisi kotitalousvähennyksen tarpeen

Kotitalousvähennyksen määrä on 500 miljoonaa euroa. Vähennyksestä hyötyvät lähinnä ne, jotka muutoinkin voisivat maksaa kotipalveluistaan täyden hinnan. Vähennysoikeus on nostanut remonttien ja muiden kotipalvelujen hintoja.

Siivouspalvelujen tyypillinen verollinen hinta on 35 euroa tunnissa. Hinta sisältää siivoustarvikkeet. Jos siivousalan yrittäjä saa vakituisen ja laajan asiakaskunnan, hän voi laskuttaa siivouksesta 1200 tuntia vuodessa. Sekin määrä johtaa kokonaistyömäärään, joka on yli palkansaajien tekemien työtuntien määrän. Yrittäjän vuotuinen laskutus olisi 42 000 euroa, josta arvonlisäveron osuus tänään on 8129 euroa. Tästä vähennetään tarvikkeiden, kirjanpidon ja muiden kulujen arvonlisävero. Jos kaikki asiakastyöt olisivat kotitalousvähennyksen piirissä, asiakkaat saisivat yhteensä veronpalautusta 45 % eli 18 000 euroa omavastuuosuus huomioiden.

Yrittäjän tuloksi menojen jää noin 16 - 18 000 euroa ennen veroja. Hän maksaisi veroja noin 1800 euroa. Valtiotalouden kannalta kotitalousvähennyksessä ei ole mieltä, mutta näin uskotaan, että hyvätuloisten tekemät pimeät siivoukset tulevat verotuksen piiriin. Ei millään pahalla, mutta kotisiivousten ja -remonttien pimeä talous tulisi yhteiskunnalle halvemmaksi. Ainakin, jos tekijälle ei makseta sosiaaliturvaa.

Arvonlisäverorajan korotus 50 000 euroon nostaisi siivoojan tulot 22 000 euroon. Jos siivooja käyttää alennuksen tuntihinnan alentamiseen, siivouksen saisi 30 eurolla. Se toisi kotisiivouksen lähemmäs köyhiä eläkeläisiä, jotka eivät enää itse jaksa siivota.

Yritystukien vähentäminen

Taloussanomien juttu: 160 miljoonaa - näin sinäkin tuet Nokiaa

Pelkästään Nokia on saanut Tekes-tukia enemmän kuin arvonlisäverorajan korottaminen maksaisi yhteiskunnalle, vaikka muutoksella ei olisi yhtään positiivista vaikutusta yrittämiseen. Suomessa ei ole keskusteltu suurten yritysten tukien vaikutuksesta kilpailutilanteeseen. Nokian tilanteen tiedämme kaikki.

Yritystukien todellisista vaikutuksista ei ole tehty luotettavia selvityksiä. Useimmat hankkeet olisi toteutettu, vaikka tukia ei olisi saatukaan. Rahoja jaetaan kyseenalaistamatta sen tuloksia. Tätä taustaa vasten Suomen Yrittäjien väliintulo tässä arvonlisäveroasiassa oudoksuttaa. Ettei vaan ole järjestöjen välistä kissanhännän vetoa?

Harmaan talouden merkitystä ylikorostetaan

Jos joku esittää hyvän idean, muiden tehtävänä on etsiä siihen ratkaisuja, miten ideasta saadaan toimiva kokonaisuus. Suomessa aivan liian usein hyvät ideat torpataan keksimällä esteitä. Kaksi estettä on ylitse muiden: EU ja harmaa talous.

EU ei tule arvonlisäverotuksen alarajan korotusta estämään. Suomi on neuvotellut alkujaan huonot ehdot, mutta kaikki huonot ehdot voidaan korjata. EU on hyväksynyt Iso-Britannialle 82 000 euron rajan ja usealle maalle 40 - 50 000 euron rajan. Kyllä EU Suomelle hyväksyy 50 000 euron rajan, kunhan sitä käydään esittämässä.

Harmaa talous on poliitikkojen päiväuni. Kun harmaa talous saadaan kuriin, rahaa riittää kaikkeen hyvään ja valtion talous on tasapainossa. Suomalaisen keskipalkka on 3000 euroa kuukaudessa. Tällaisesta tulosta maksetaan vuodessa veroja 7700 euroa, eläke- ja muita sosiaalimaksuja 8000 euroa ja arvonlisäveroa 10 000 euroa. Tarvittaisiin 200 000 keskipalkkaista työntekijää, jotka toimivat harmailla markkinoilla pimeästi, jotta 4 - 6 miljardin euron vuotuiset menetykset syntyisivät. Heidän työllistämisensä edellyttäisi 40 000 pimeää viiden työntekijän yritystä. Pimeät nettopalkat muuttuvat oikeaksi rahaksi kun niillä ostetaan ruokaa, vaatteita, asuntoja, kodintarvikkeita. Seurannaisvaikutuksien jälkeen miltei koko Suomen tulisi olla harmaata taloutta, jotta päättäjien unelmat toteutuisivat. Harmaata taloutta on, eikä sitä pidä hyväksyä, mutta mittakaava pitää tunnustaa.

Valvonnan tehostaminen

Pienten yritysten arvonlisäverollisuudella on myös valvontanäkökulma. Verottaja voi joka kuukausi seurata yrityksen toimintaa. Jos ilmoitus jää tekemättä, ei kestä kuin muutama viikko kun verottajalta tule karhukirje ja pian sen jälkeen verottaja lähtee arvioimaan yläkanttiin toiminnan laajuutta, määräämään veronkorotuksia, erilaisia rangaistusmaksuja ja ulosottoja. Kukaan ei kysy, onko yrittäjä hengissä tai koomassa sairaalassa, sillä verovelvollisuus on tärkeintä.

Pienten valvominen on helppoa ja sitä voi automatisoida. Samaan aikaan suuret saavat vapaasti toimia veroparatiiseissa, hallintarekistereissä ja siirtohinnoittelulla siirtää voitot Suomen verotuksen ulkopuolelle. Se ei juurikaan kiinnosta yhteiskuntaa, koska suurten yritysten verosuunnittelu on laillista.

Kaikilla yrityksillä on oltava pankkitili. Osakeyhtiötä ei saa rekisteröityä, jos tiliä ei ole avattu ja osakepääomaa talletettu. Mikään ei estä pankkeja lähettämästä yritysten pankkitilien ottojen ja panojen summia esimerkiksi 3 kuukauden välein. Kiitokseksi tiedoista verottaja voisi lähettää arvion vuoden liikevaihdosta ja tulevien verojen määristä esimerkiksi marraskuussa tammi-syyskuun tiedoista. Verottajalla on joka tapauksessa oikeus saada tiedot pankeista. Tilitoimistot voisivat tehdä sähköisten tiliotteiden avulla vielä tarkempaa laskentaa vuoden tuloksesta ja veroista.

Tuollaisen systeemin rakentamiseen voi mennä vuosi, mutta ei enempää. Sitä ennen voitaisiin tyytyä vuoden ottojen ja panojen summatietojen lähettämistä verottajalle valvontaa varten. Nämä tiedot ovat olleet suomalaisissa tiliotteissa 20 vuoden ajan, joten ainoa mitä pitää tehdä on sanomien suunnittelu. Kaikilla yrityksillä ei tilikausi ole kalenterivuosi. Mutta olisiko se todellinen ongelma?

Suomalaisilla yrityksillä on ulkomaisia pankkitilejä. Pienillä tilejä voi olla Virossa – tosin useammin päinvastoin: virolaisilla yrityksillä on tili Suomessa. Näistä marginaalisista asioista ei pidä tehdä ongelmaa – täydelliseen maailmaan ei kannata pyrkiä. EU:n alueelta suomalaisten yritysten pankkitilitiedot saadaan haluttaessa.

Alarajan ylittäminen

Arvonlisäveroraja aiheuttaa vähäisiä ongelmia, mutta ne on ratkaistavissa. Mitä tapahtuu kun 50 000 euron myynti ylittyy 60 000 euroon. Kansalaisaloitteessa esitetään, ettei taannehtivasti veroja määrätä, koska yrittäjällä ei verorahoja välttämättä olisi säästössä. Koska ostojen arvonlisäveron saa vähentää ja vero vähentää tuloveron määrää, jälkikäteen maksettava summa jäisi 10 prosenttiin myynnin määrästä.

Kaikille arvonlisäverovelvollisille voitaisiin maksaa arvonlisäveron kantopalkkio siitä työstä, minkä yritys tekee veron keräämiseksi, ilmoittamiseksi ja maksamiseksi sekä kirjanpitokulujen korvaukseksi. Se olisi varsin kohtuullista, koska ilmaistyötä ei tänään juurikaan kukaan tee: ei etenkään julkisen sektorin hyväksi. Tällainen korvaus antaa mahdollisuuden veron maksamiseksi taannehtivasti rajan ylittyessä. Suomessa oli liikevaihtoverolain aikana tällainen kantopalkkio. Rahalaitoksille on maksettu korvauksia niiden valtiolle välittämistä veroista ja maksuista.

Jos arvonlisävero on kulutusvero, on kyseenalaista, että yritys joutuu pitämään verosta kirjanpitoa, ilmoittamaan sen ja maksamaan ilman mitään korvausta. Ilmaiseksi hoidetaan myös ennakonpidätykset, eläkemaksut ja erilaiset vakuutusmaksut sekä ammattiyhdistysten jäsenmaksut.

Jos yritys jaetaan kahteen osaan, sen byrokratiakustannukset kaksinkertaistuvat. Säästö ei suinkaan ole kaksi kertaa 30 000 euron liikevaihdon arvonlisävero, sillä ostojen vero jäisi vähentämättä.

Jos joku kuitenkin perustaa perheessä oman torikaupan isälle, äidille ja jokaiselle lapselle erikseen, on se vain hyvä asia. Jos jollain yrittäjällä on kaksi yritystä saman henkilötunnuksen vastuulla, ei ole mikään ongelma laskea ne yhteen verotuksessa. Tietoyhteiskunnassa meistä tiedetään kaikki.

Jos joku perustaa sivutuloille oman osakeyhtiön, ei hän kuitenkaan saa sieltä rahaa ulos veroja maksamatta. Ostojen kautta arvonlisäveroa tulee joka tapauksessa maksettavaksi.

50 000 euron raja on toki keinotekoinen. Toiset ostavat tavaroita, toisten liikevaihto tulee oman työn myynnistä. Maatilamatkailuyrittäjän kesän aukiolosta vero on 10 %, kylätaksille 10 %, kesäkahvilan pitäjälle 14 %, koulutetulla hierojalla nolla, suurimmalla osalla yrittäjistä 24 %. Onko sekään oikeudenmukaista?

Sähköisissä laskuissa arvonlisäveromerkinnät ovat valmiina. Jos myynti ylittää 50 000 euroa, ei ole ongelma laskea taannehtivasti veron määrää myyntien ja ostojen erotuksena. Ongelma on veron maksu. Kirjoituksen esimerkin kampaajalle koko vuoden arvonlisävero olisi 5400 euroa. Tärkeintä on, ettei sitä laiteta kerralla samantien maksuun.

Tietokoneiden aikana ei olisi mikään ongelma samalla laskea maksettavalle erälle taannehtivasti nykyisen kaltainen porrastettu arvonlisäverohuojennus, sen voi tehdä verottajakin ilmoitustietojen perusteella. Kampaajalle se olisi 1300 euroa, jolloin maksettavaa olisi kerralla 4100 euroa. Tässä mallissa Suomen Yrittäjät ja Pienyrittäjät löisivät kättä. Molempien esitykset otettaisiin huomioon ja kokonaistyömäärä olisi nykyistä pienempi.

Yhteiskunta on huolissaan, jos joku 1500 euroa kuukaudessa bruttona ansaitseva yrittäjä saisikin erilaisen arvonlisäverolain jälkeen 1700 euroa bruttona kuukaudessa. Toisella kädellä yhteiskunta mieluummin antaa tällaiselle henkilölle toimettomuudesta yli tuhat euroa kuukaudessa sosiaalitukina. Koska se on oikeudenmukaista. Voi olla. Mutta onko se oikeudenmukaista maksajien ja tukien saajien välillä.

Meille kaikille on tärkeää, että mahdollisimman moni yrittää. On aivan turha rakentaa verotus- tms. esteitä, jotta täydellinen tasa-arvo voisi toteutua. Koska se kuitenkaan ei voi toteutua.

Taustatietoja pienten yritysten arvonlisäverosta

Maksettava arvonlisävero

Kun kuluttaja ostaa tuotteen tai palvelun, hän ei ajattele hinnassa olevan arvonlisäveron määrää. Myyntihinnoista yrittäjä saa myyntitulon, joka tilitetään pankkitilille ja merkitään kirjanpitoon. Kun myynnistä erotetaan arvonlisävero, on jäljellä oleva määrä liikevaihto. Myynnistä vähennettävä arvonlisävero nähdään asiakkaan saamassa laskussa tai kuitissa.

Yritys maksaa ostoistaan arvonlisäveron samalla tavalla kuin kuluttajatkin. Yritystoiminnassa maksetun arvonlisäveron saa vähentää arvonlisäverotuksessa. Yrityksen maksama arvonlisävero on myynnin vero-osuuden ja ostojen vero-osuuden erotus.

Kaikkia yrityksen maksamia arvonlisäveroja ei saa vähentää. Vähennyskelvottomia ovat edustuskulut ja yritystoiminnassa käytettävien henkilöautojen kaikkien kulujen arvonlisävero. Tältä osin yritykset maksavat kaksinkertaisen arvonlisäveron.

Vero maksetaan arvonlisästä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yritys maksaa arvonlisäveroa 24 % maksamiensa palkkojen, palkkojen sosiaalikulujen, yrittäjätulon ja korkomenojen summasta. Mitä enemmän yritys työllistää, sitä enemmän se maksaa arvonlisäveroa. Arvonlisävero on suurempi kuin yrityksen eläkemaksut ja muut palkkojen sosiaalikulut yhteensä, koska se maksetaan sekä palkoista että sosiaalikuluista.

Poliittisessa kielenkäytössä arvonlisäveron maksaa kuluttaja. Parhaiten tämän käsityksen harhauttavuuden huomaa silloin kun asiakas maksaa laskunsa kuukausia laskupäivän jälkeen. Yritys joutuu maksamaan arvonlisäveron, vaikka ei ole saanut suoritusta asiakkaalta.

Kulutusveroksi arvonlisäveroa voi sanoa, koska veron voi välttää kuluttamatta. Näin määritellen kaikki verot ovat kulutusveroja tulo- ja kiinteistöveroja lukuun ottamatta.

Arvonlisäverovelvollisuudet

Arvonlisäverotusta varten on kuukausittain annettava ilmoitus ja maksettava vero. Ilmoitus on annettava silloinkin kun toimintaa ei ole kuukauden aikana lainkaan ollut. Myöhästyneistä ilmoituksista maksetaan sakon luontoinen myöhästymismaksu. Maksuviiveestä maksetaan viivekorko. Ilmoitusmenettelyn muista virheistä voi saada veronkorotuksen.

Jos yrityksen liikevaihto on enintään 50 000 euroa, se voi hakeutua neljännesvuosittain tehtävään ilmoitusmenettelyyn. Jos liikevaihto jää alle 25 000 euron, voidaan hakeutua vuosittain tehtävään ilmoitusmenettelyyn. Hakemus voidaan hylätä monista eri syistä.

Tilitoimistot eivät ole suosineet kolmen kuukauden jaksoja, koska se aiheuttaisi poikkeuksia niiden työrutiineihin.

8500 euron arvonlisäverotuksen alaraja

Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja on vapautettu arvonlisäverosta, jos tilikauden myyntitulot ovat enintään 8500 euroa. Jos tämä alaraja ylittyy, yrityksen on suoritettava veroa kaikesta tilikauden myynnistä. Esimerkiksi, jos myyntitulot ovat 10 000 euroa vuodessa, on suoritettava arvonlisäveroa 1935 euroa, jolloin liikevaihdoksi jää 8065 euroa. Tämän veron saa kokonaan takaisin huojennusmenettelyssä. Koko byrokratia on siten turha. Kokonaisverojen määräksi jää 255 euroa, mikäli yrityksellä ei ole lainkaan menoja sekä yrittäjäeläkemaksu.

Vertailun vuoksi: Takuueläke on vuodessa 8866 euroa. Siitä maksetaan Yle-veroa 60 euroa.

Arvonlisäveron alarajahuojennus

Arvonlisäverovelvollinen voi saada huojennusta maksettavasta arvonlisäverosta, jos tilikauden (12 kk) veroton liikevaihto on alle 22 500 euroa. Huojennukseen oikeuttavasta määrästä on pidettävä kirjanpitoa ja se merkitään vuoden viimeiselle kausiveroilmoitukselle.

Esimerkki: Jos yrityksen myynti on 22 320 euroa, sen liikevaihto on 18 000 euroa. Jos yritys on tilittänyt ja maksanut vuoden aikana veroa 1670 euroa, se saa verosta takaisin 537 euroa.

Vuoden aikana liikaa maksetun veron saa normaalisti takaisin maaliskuussa seuraavana vuotena. Huojennettavasta määrästä maksetaan yhteisövero tai toiminimiyrittäjän ansiotulovero.

Suomen Yrittäjien esitys 50 000 euron huojennusrajasta

Suomen Yrittäjät on esittänyt, että 22 500 euron verohuojennusalueen yläraja korotetaan 50 000 euroon. Alarajaan 8500 euroa se ei ole esittänyt muutosta.

Esimerkkitapauksessa, jossa kampaajan liikevaihto on 39 919 euroa, se tarkoittaisi 1307 euron palautusta, josta maksetaan ansiotulovero.

Nykyisen lain mukaan 8500 euroa pienempi liikevaihto oikeuttaa hakeutumaan verovelvolliseksi. Jos yritys toimii toisten yritysten alihankkijana, tulee yrityksellä olla oikeus hakeutua verovelvolliseksi myös silloin kun myynti alittaa 50 000 euroa. Näin voidaan välttää arvonlisäveron kertautuminen hankintaketjussa.

Suomen Pienyrittäjien esitys 50 000 euron alarajasta

Suomen Pienyrittäjät on esittänyt, että arvonlisäverovelvollisuus alkaisi 50 000 eurosta. Tällöin yritys ei saa vähentää ostojen yhteydessä maksettavaa arvonlisäveroa.

Esimerkkitapauksessa, jos yrittäjä ei muuta hintoja, sen vuositulo olisi 5381 euroa nykytilannetta suurempi. Verojen jälkeen tulo olisi 3703 euroa suurempi. Jos yrittäjä siirtää veromuutoksen hintoihin, se voi alentaa hintoja noin 8 %. Sen jälkeen käteen jäävä raha on sama kuin nyt.

Lisätietoja: Pauli Vahteran Iltalehden blogi

Harri Jyrkiäinen

Suomen Pienyrittäjät, puheenjohtaja

Avainsanat: Harri Jyrkiäinen, Suomen Pienyrittäjät, arvonlisävero, elvytys, arvonlisäveroraja, yrittäminen, pienyrittäjä, arvonlisäverotus


Kommentit

21.8.2013 10.48  Pekka Siikala

Suurin syy siihen etten ole viitsinyt työllistää itseäni yrittäjänä on ollut juuri tuo ALV-sähläys. Nykyinen ALV-velvollisuuden raja on naurettavan alhainen ja tappaa pienyrittäjän yrityshalut. Jos raja nostetaan 50 000 euroon perustan heti yrityksen ja jatkan yrittäjänä kuolemaani asti.

21.8.2013 13.31  Mikael

Jätin pari vuotta takaperin toiminimen pöytälaatikkoon pölyttymään juurikin tämän vuoksi. Palkkatyön ohessa voisin silloin tällöin tehdä lisäansiota toiminimen kautta, mutta tuo alvin kanssa puljaaminen vie niin paljon aikaa, ettei kannata.

21.8.2013 13.51  tuula ulkuniemi

Komppaan Mikaelia, ja muutenkin samaa mieltä

21.8.2013 13.55  AP

Eihän alvista tarvi tehdä kuin korkeintaan 10 minuuttia kestävä ilmoitus sähköisesti ja tietenkin maksaa, kunhan järkevänä käyttää tilitoimistoa, mmitä suosittelen ihan kaikille, jos ei itse osaa. Se ei todellakaan ole ongelma sen alvin kanssa.Tosi helppoa.

Piipertäjät eivät saa liikevaihtoa aikaan tietenkään sen kummenkin oli alvia tai ei.

Sen sijaan kannattavuuteen se vaikuttaa aivan oleellisesti. Ja auttaa suurempia vastaan, jotka kokonsa vuoksi saavat muita etuja pieniin nähden.
Lisäksi verottajan korot ovat kiskontaa ja pitäisi maksaa monissa tapauksissa vaikkei olisi rahaa tuloutunutkaa, mikä on iha väärin. Kannatan ehdottomasti.

21.8.2013 21.33  Gibran

Hyvin perusteltu ja varmasti pitkään harkittu kirjoitus. Muutaman vuoden takainen omakohtainen seitsemän vuoden kokemukseni yrittäjänä toimimisesta ei nykytilanteessa kannusta ryhtymään uudelleen yrittäjäksi. Yrittäjänä koko perhe joutuu kärsimään aivan käsittämättömästä byrokratiasta esim. KELAn kanssa asioidessa vaikka puoliso olisi itse ansiotyössä muualla. Yksin yrittäjällä ei ole minkäänlaista turvaa sairastuessa.

22.8.2013 8.44  Arto Heino

Arvonlisäveron alarajan nosto ei ole järkevin tapa tukea pienituloisia itse itsensä työllistäviä yrittäjia. Isotuloisille tukia ei pidäkään jakaa. Alarajan nosto yli 10 000 ? ei ole myöskään mahdollista ilman Suomen EU-sopimukseen tehtäviä muutoksia. Suomen neuvottelijat(kokoomus) tunaroivat EU-neuvottelut tältäkin osin. Muissa EU-maissa alaraja on kyllä yli 10 000?.

Nopein ja realistisin tapa helpottaa pienituloisen yrittäjän taloudellista toimeentuloa, on nostaa arvonlisäveron alarajahuojennuksen ylärajaa. Tämä mahdollistaisi useamman ihmisen työllistymisen ammatinaharjoittajana.

Suomella ei todennäköisesti ole edesvaraa nostaa arvonlisäveron alarajaa kovin korkeaksi. Tosiasiasaa kukaan ei tule toimeen sillä 10 000? vuodessa mihin se alaraja nyt olisi lupa nostaa tuo raja.

Todellisuudessa itse itsensä työllistävät pienituloiset yrittäjät kärsivät nytkin epäterveestä kilpailusta, kun saman alan harrastajat pystyvät myymään palveluitaan halvevemmalla, pitämällä itsensa tuon 8500? tulorajan alla ja tekevät loput pimeästi.

Valitettavasti näissä yrittäjävetoisissa keskusteluissa ei huomida myöskään sitä, että osa yrittäjistä toimii ns kuitittoman talouden parissa eli ovat osa haramaata taloustta. Verottajan ääneensanomataon tavoite arvonlisäveron kohdalla on se, että yrittäjä ei voi vähentää alkutuotteissa maksamiaan arvonlisäveroja, jollei yrittäjä ilmoita hankkimiaan tuloja. Tämä tosin potkii päähän palvelu- ja opetusalan ammatinharjoittajia.

Yrittäjänä viidettä vuotta

22.8.2013 9.48  AP

Eikös kyseessä oleva ehdotus ole, että 50.000 euroa eikä makseta takautuvasti jos menee yli, eli auttaa varmasti.Kyse ei ole siis vain alarajan nostosta.

22.8.2013 10.38  Hessu

Alvin alarajaa tulisi nostaa, mutta en nostaisi sitä 50 000 euroon. 20 000 e riittää. Samalla huojennuksen yläraja tulisi nostaa 30 000 euroon.

Liian harvoin muistetaan, että yli 90 prosenttia Suomen yrityksistä on alle 10 hengen firmoja. Tätä Suomen selkärankaa vahvistettaisiin parhaiten raivaamalla työllistämisen esteitä, joista pahin on epäselvä tukiviidakko ansiosidonnaisine korvauksineen. Nykyisin työhön ryhtyminen ei ole läheskään aina työntekijälle taloudellisesti kannattavin vaihtoehto. Vaikka sen pitäisi olla.

22.8.2013 11.15  AP

Kannatan alvin alarajan nostamista ainakin 50.000 euroon, 20.000 euroa ei riitä.Olleellistahan tässä on se, että ei tarvitse ikinä maksaa takaisin, mutta ei saa vähentää kulujakaan alvin osalta, ei saa siis alv vähennystä tuohon 50.000 euroon asti. Tämä on aivan oleellisesti hyvä, kaikki yritykset enemmän samalle viivalle. Isommilla on elitistisiä etuja, siis tukia pois. Sama etu myös kakille, eikä niin että voitoista saa verohuojennusta, koska silloin vain jo valmiiksi menestyvät hyötyvät. Niin on mennyt tähän asti. Osinkoverotus ei ole ratkaisun avain mitä joopa Suomen yrittäjät on ajanut.
Nyt on ymmärrättevä, että se poistaa myös korko yms seuraamukset, joissa verottajalla on oikeuslaitoksen valtuudet.

Pahin työllistämisen este on kylläkin työn sivukulut ja työntekijän muut kulut, mutta työntekijöitä muka edustava ammattiyhdistysliike ei halua ajaa tätä asiaa. Se ajaa vain sitä, että sen asema säilyy. Tietenkin työn tekemisen pitää olla ihmiselle kannaatavin vaihtoehto. Muu on sairasta.Kun alvia ei tarvitse maksaa ensimmäisestä 50.000 eurosta ja lisäksi työn sivukustannuksia leikataan, niin alkaa tapahtua. Pelkästään yksi tai kaksi pientä viilausta ei auta.
Pitää olla myös niin, että työttömyyskorvaus ei mene pikkutöistä. Vaan mikä vielä tärkeämpää pitää saada yrittäjyysyhteiskuntaa, eli yrittäjiäkin enemmän. Ei voi olla niin, että näin valtava joukko edelleen tarvitsee ns. hakea töihin ja halutaan palkansaajaksi, jotta pääsee eläkkeelle.8- 16 työ ja vakituinen työsuhde löpi elämän on mennyttä ajattelua ja mahdotonta käytännössä työsuhteen pituuden mukaan kasvavine irtisanomissuoijineen.
Työlakeja ja kaikkiia työelämään liityviä ei pidä enää rakenbtaa esim teollisuuden ja suuryritysten työpaikkoja ajatellen kuten on tehty tähän asti koko Suomen itsenäisyyden historian ajan. Ja pienyrittäjille samat ihmisoikeudet kuin muillekin. Näistä asioista olemme vielä kaukana.
Suurin harmaan talouden määrä tai muu yhteiskunnalta menetetty raha ei varmasti ole pienyritystoiminnassa ja kaiken lisäksi se silloinkin palaa Suomeeen kiertoon. Nakkivarkaat kiikkiin mentaliteetti saisi loppua.
Ne jotka ovat nykyisen 8500 euron rajan alla ei ole yhtään mitään merkitystä epäterveeseen kilailuun, semmoista piiperrystä se on.
Kyse on myös siitä, että työllistymistä alkaisi tapahtua pienemmissä, mutta näille nyt 8500 euron alle olevilla ei liiketoiminta todenäköisesti kasvaisi juurikaan. Sen sijaan suurimpaan ryhmään , eli yli 8500 ja alle miljoonan liikevaihtoa tekeville yrityksille olisi suuria helpotusta pienestäkin. Sen sijaan että aletaan tukea toista toista ei on sairasta. Tukia saavat helpommin huonoimpaa palkkaa maksavat ne kun saavat muiden vippaskontien avulla hyvän luottoluokituksen ja saavat lainaa ja vielä tukiakin. Sen sijaa toisinpäin kun suurempi tarve on, ei saakaan. Oliskohan jossain vikaa? Terveempää on ottaa lähes kaikki tuet pois. Epäterveintä on se, että pieni ei pysty kilpailemaan läheskään aina suuremman kanssa. Silloin kun pystyy olemme lähempänä tervettä markkinataloutta, joka reiluna on hyvä asia. Tähän asti emme ole ikinä olleet reilussa terveessä markkinataloudessa, emmekä lähelläkään.
Ei voi olla niin, että parhaiten menestyy se, joka osaa hankkiia tukia, vaan parhaiten pitää menestyä se joka reilussa kilpailussa pärjää paremmin. Pienemmille yrityksille on paljon suurempi kiinteiden kulujen yms. osuus monella alalla. voitto alkaa tulla vasta tietyn rajan jälkeen. Siksi kannattaa kannustaa yrityksiä kasvamaan ja se onkin ainoa tie myös työllistämiseen.

Radikaalivaihtoehto johon kukaan ei suostu olisi kaikkien työn sivukulujen nollaaminen, kun ainoa maa joka matemaattisesti pohjoismaista kait selviää tämmöisillä systeemeillä nykyisten työssäkäyvien eläkkeistä on kuulemma Norja öljynsä takia.
Vakuutusyhtiöthän saavat sairasta katetta ja pääomaa tekemättä oikein mitään tuottavaa.

Joka tapauksessa on selvää, että hallintokoneistomme, virkamieskoneistomme, koko julkinen puoli kaikkine tukineen on liian raskas, sen takia verotus on sairasta ja silti lainaillaan Kreikoille ja muille miljardeja.
Se on niin helppoa pelata, kun rahat eivät ole omia.
Yrittäjyys taas opettaa edes jotain vastuuta rahaasioista, muutenhan tulee tuho.

22.8.2013 11.25  airi

Asiallinen ja aiheellinen ehdotus. Kannatan vuosikymmenten kirjanpitäjänä ja yrittäjänä hankitun kokemuksen pohjalta

22.8.2013 14.28  T J- 0

Suomessa ei kannata yrittää. Itse toimin yrittäjänä 6 vuotta. Kaikki yrittämiseen liityvä on tehty päin helvettiä suomessa. itse jouduin aloittamaan "tyhjästä" eli ottamaan finveran lainaa että sain ostettua tarvikkeet ja laitteet. Eka vuosihan menee hyvin lainasta ei tarvitse maksaa kun korot ja starttirahan turvin pärjää vaikka ei heti rahaa yrityksestä tulisikaan. Mutta sitten arki kyllä perseraiskaa kun vuosi on kulunut. Lainasta alat lyhentämään isompaa summaa,starttiraha loppuu, ja jos työ on kausiluonteista niin kusessa olet. Yel maksu alkaa tietenkin samaan syssyyn. Jota ei aluksi tarvinut maksaa. Töitä olisi kesällä ollut liikaakin ja tarvella hiljaisempaa. Juuri kun näytti että nyt voisi jotain jäädäkin, alv lasku tipahti postilaatikkoon.Palkkaa en 6 vuoteen nostanut. Sen verran sain kerättyä kasaan kk että sain talolainan maksettua. Silloin kun rahat käy vähiin kyllä ihminen yrittää kotinsa pitää, muut laskut kyllä jää toiseksi. 6 vuoden yrittämisestä jäi käteen 6 vuoden tauoton työaika, ei lomia mitään. Luottotietojen menetys , melkein avioero, terveyden rapistuminen niin henkisesti kuin fyysisesti, ulosottoa ym mukavaa. Pieneksi vihjeeksi niille jotka tämän ehkä lukee ja miettii yrittämistä, SILLOIN KUN ENSIMMÄINEN LASKU JÄÄ MAKSAMATTA, LOPETA TAI TEE ÄKKIÄ JOTAIN MUITA TOIMENPITEITÄ. Nyt olen valtion leivissä ja makselen yrittämisen ihanuutta joka kk. Mutta Stressi on pois, kerkeän jopa harrastamaan jotain ja pystyn rahallisesti sekä terveyskin alkaa palautua normaaliksi.olin jopa kesälomalla ensi kertaa 7 vuoteen. kyllä oli luksusta

22.8.2013 14.53  AP

Starttirahayrittäjistä kovin harva pärjää. Kyllä yrityksen pitää heti pärjätä arjessa tai sitten ei pärjää todenäköisesti ollenkaan. Jos työ on kausiluonteista pitää ottaa vaikka muuta alaa muuksi alaksi. Epäonnistuneista yrittäjistä suurin osa haukkuu muuta kuin itseään ja suurimmalla osalla syy on kuitenkin suurimmaksi osaksi itsessä.
Joka on ollut vain Starttirahan turvin starttirahan ajan yrittäjänä ja väittää tietävänsä yrittämisestä, älä usko.
Näin on faktat.

Silti tietenkin on niin, että pitäisi mennä kaikissa yhtiömuodoissa siihen, että henkilö ei itse joutuisi tiettyä rajaa suurempaan henkilökohtaiseen vastuuseen ja esim uudella yrityksellä voisi maksaa edellisen velkoja kuten Amerikassa. Kaikkia ei pitäisi päästää yrittäjiksi ja TJ-= on tämän kirjoituksen perusteella yksi niistä. On tyhmää ottaa lainaa omalla vastululla enempää, kuin pystyy hoitamaan, riskiä täytyy ottaa, mutta järki päässä. Järki päässä varsinkin jälkianalysoinnissa.
EIKÄ TODELLAKAAN PIDÄ PAIKKAANSA, ETTÄ KUN EKA LASKU JÄÄ MAKSAMATTA LOPETA! Riippuu tietenkin laskun suuruudesta ja siitä pystyttkö sen kuitenkin järkevissä ajoin hoitamaan.
Tuommoiset kirjoitukset tekee hallaa yrittämiselle ihan samalla tavalla, kuin nykyinen systeemi.

22.8.2013 15.25  Jk

Näin se on, oottekos käyneet kaikki allekirjoittamassa aloitteen?

22.8.2013 22.39  Heikki Hämäläinen

Olen aivan päin vastaista mieltä.
Koko Suomen verotus pitäisi pohjautua arvonlisäverotukseen, eikä tuloverotukseen.
Alle 30 000 euron palkkatuloista ei tulisi periä veroa ollenkaan. Perittävät tuloverot pitäisi siirtää arvonlisäverotuksen puolelle. Näin eliminoitaisiin pimeän työn tekeminen. Työntekijöiden ei olisi järkeä tehdä töitä pimeänä, koska hän saisi saman palkan muutenkin. Verottajan virkakoneisto pienenisi, kun tavallisten tallaajien veroilmoituksia ei tarvitsisi enää käsitellä, eli kerättävien verojen määrä pienenisi kun kulut pienenisivät huomattavasti.
Tavallisten kansalaisten ostovoima paranisi ja palkkoja ei tarvitsisi nostaa.
Kaikenlainen kikkailu kilometri ja päivärahoilla loppuisi myöskin kun palkasta ei menisi tuloveroa.

Parasta lääkettä tuloveron poisto olisi työttömyyden hoitamiselle: tuloveron poistumisen myötä työntekijä ja automaattikone olisivat samalla viivalla - nythän robotit ja automaatit eivät maksa veroa juuri mitään, koska niillä ei ole tuloveroa tai sosiaaliturvamaksuja kuten työntekijöillä.
Työnantajalle työntekijän palkaaminen tuollaisessa "tasaväkisessä" tilanteessa saattaisi olla paljon järkevämpää kuin kalliin koneen osto, jos koneen ostoa ei tuettaisi valtion toimesta kieroutuneella verotuksella joka tekee koneen hankinnasta keinotekoisesti edullisempaa.
Koneeseen investoituja rahoja ei sitä paitsi saa realisoitua huonon suhdanteen aikana.
Ihmisten korvaamista koneilla, tukee myös koneen hinnassa oleva arvonlisäveron vähennysoikeus, joka sekin vääristää kilpailua ihmisen ja koneen välillä.

Työvaltaisten alojen pienyrittäjää rankaistaan erityisesti veroilla, koska he joutuvat maksamaan ensin arvonlisäveron ja vielä palkkatuloistaan tuloveron. Verotus on siis kaksinkertainen.

Minusta parempi vaihtoehto olisi, jos yrityksille annettaisiin esim. 1000 euron perusvähennysoikeus alvista kuukausittain.

Tämä vähentäisi myös turhien kalustoinvestointien tekemistä alv vähennysten takia.

Siinäpä purtavaa päättäjille.

23.8.2013 11.44  Kimmo Kivikko

Väärinymmärretty arvonlisävero.

Kummallista että jotkut pitävät arvonlöisäveroa yrittäjän verotuksena. Alvn tarkoitushan on nimenomaan että loppuasiakas maksaa arvonlisän ja yritys vain tilittää sen välittäjänä viiveellä verottajalle.
On kummallista että jotkut pitävät tätä alv. osaa maksusta omana rahanaan, sehän on vain verottajalle "yhteiskunnalle" kuuluva osa joka on lisätty myyntihinnan päälle, ja josta on vähennetty jo hankinnnasta seurannut alv vähennyksenä. Alv on niitä harvoja veroja jota maksaisi mielellään ja paljon, koska jos on suuret arvonlisäverotilitykset tarkoittaa se myös sitä että kauppa on köynyt ja on tullut paljon katetta kaupoista, ihan toinen asia on sitten se onko 24% järkevä alv prosentti, koska muilla mailla on yleensä huomattavasti pienempi alv ja se antaa harmillista kilpailuetua ulkomaille ja vaikuttaa muutenkin kuluttajiin masentavasti, tämä näkyy mm. erikoistavaran kaupassa, jota on vaivatonta netin kautta tilata ulkomailta, usein jopa vaivattomampaa kuin kotimaasta.
Ulkolaiseten yritysten pitäisi maksaa verot Suomen 24% alv. kannan mukaan, muttä näin ei läheskään aina tapahdu, veroa kierretään mm. pitämällä yrityksen kaupan taso keinotekoisesti niin pienenä, ettei veroja tarvitse Suomeen maksaa. Suomessa aLv prosentti pitäisi palauttaa alle 20% tasolle, esim sama taso kuin se oli liikevaihtoveron aikaan noin 20v sitten, ennen kun alv otettiin käyttöön, se oli muistaakseni 18%.
Paljon on tuo vero noussut muuten siitä kun Kalevi Sorsa 70-luvun alussa ehdotti, että otetaan koeluontoisesti VAIN vuodeksi käyttöön tuo liikevaihtovero 1%, heh,heh.

23.8.2013 14.10  Mauno Huiskonen

Olin 90 luvun lamaaikoihin yrittäjä. Tuo alvi asia on ollut ongelmallinen, samoten harmaa talous. Suurinpana ongelmana koen kuitenkin yhteiskunnan ailahtevaisuuden lakien ja määräysten osalta. Mikä eilen oli x, se on jo muutaman kuukauden kuluttua y. Tämä tekee yrityksen suunnittelman lyhytjänteiseksi.
Suomesta puuttuu kokonaan riskiirahan tarjoojia ilman riskiä. Omaisus on kiinnitettävä kivijalkaa ja sukulaisia myöten, ts. pitää olla rikas jo lähtiessään yrittämään. En ole eläkeikääni asti päästyäni vielä varakasta aloittavaa pienyrittäjää nähnyt. Yritys pitäisi aloittaa ottamalla henkilökohtaista velkaa, ei yritykselle. Jos teet toisin päin, olet heti vaikeuksissa ja nostat palkkaa. Pakolliset palkan ja vakuutusten sivukulut rasittavat kassavarantoja ja omaa yhtiön pääomaa. Alvista on turha huolehtia, se ei ole yhtiön rahaa, sehän on liikevaihdon ulkopuolista tilitettävää rahaa. Keskeinen asia yrityksessä on aina ollut ja tulee olemaan LAINSÄÄDÄNTÖ. Yrityksellä tulee olla juristi apuna vero, sopimus yms. 35 vuotta on ollut oppimista yrittäjänä, nyt kun on oppinut jotakin, täytyy lopettaa, että sillä lailla.

23.8.2013 14.18  Pientä rajaa!!!

Eihän se asia nyt noin yksinkertaisesti mene Kimmo! Asiakkaat saattavat jättää maksamatta ja verottaja haluaa rahat kumminkin. Alvi-ilmoitus ja laskelmat pitää yriytksen tehdä tai teettää omilla kustannuksillaan siis täysin ilmaiseksi yhteiskunnalle. Kuluja siitä kuitenkin tulee yritykselle.Korko ja kulut ovat pikavippien luokkaa vaikka pikavippien korot kiellettiin. Kuluttajat ostavat nettorahoillaan, joista on maksettu verot ja muut arvonlisäverollisia tuotteita, vaikuttaahan se siis hintoihinkin! Kuluttajana siis maksaisit mielesätäsi vaikka 110% arvonlisäverot vai? Päättely ja matemaattinen logiikka on nyt kyllä täydellisesti kadoksissa. Muuten oli asiaakin joukossa.

23.8.2013 15.59  Stefanus Jakovlev

Hei, minä uudistaisin kokonaisuudessaan koko alv:n. Pienennäisiin astettain veroa siten, että lopulta se olis 2-6%, mutta samalla alv-vähennyksistä luovuttaisiin. Valtava laittomien toimintojen verkosto loppuisi ja byrokratiaa olisi vähemmän. Tällä saavutettaisiin sekin etu, että tuotantoketju lyhenisi ja turhat väliportaa vähenisivät. Kaikilla olisi sama vero, ei mitään porrastuksia tai verorajoja. Tämä johtaisi siihen, että tuotantoa kannattaisi ylläpitää myyntimaassa tai, että vastuullinen valmistaja loisi jonkin oman verkoston myyntimaahan. Yksi alv-porras voisi olla lisää, hömppätavaravero. Kaikella tyhjänpäiväisellä krääsällä, jolla tarkoitan esim. suklaamunien sisällä olevia mitääntekemättömiä tavaroita, olisi korotettu alv esim. 3xtavallista suurempi. Se voisi syntyä vaikka siten, että niille tavaroille, joille ei anneta 3 vuoden takuuta, olisi hömppävero.

24.8.2013 9.31  Urmas Mikkonen

Hallinnoivan henkilöstön määrä = virkamieskunta on karannut käsistä ja valtion virkamiehet saavat 20% korkeampaa mediapalkkaa kuin tämän yhteiskunnan kustannukset maksavat varsinaista tuottavaa työtä tekevät työntekijät.
Rakenteellinen uudistus voisi kohdistua näihin valtion palkkaamiin poliittisin perustein valittuihin syöpäläisiin. Puolet kilometritehtaalle, työttömyyskorvaus on vain kolmasosa nyt maksetuista palkoista.
Lasketaan verotusta vastaavasti, johan kilpailukyky paranee.

24.8.2013 12.49  AP

Ihan samaa mieltä Urmaksen kanssa. Voishan noista joku pieni prosentti myös itse itsensä jollain tavalla elättää.

26.8.2013 10.04  Rauli Kemppi

Itse aloitin yrittämisen 26 vuotta sitten,
silloin oli käytössä investointivaraus .
Investointivaraus vähennettiin voitosta ja
vasta siitä maksettiin vero . Yhtiön oli pakko
investoida seuraavan 3 vuoden aikana, tai
muuten joutui maksamaan aikasempien vuosien voitoista veron. Tämä pakotti yritykset investoimaan, joka yleensä lisäsi työpaikkoja yrityksessa . Mielestäni sama käytäntö olisi otettava uudelleen käyttöön
Osinkoveron alentamisella ei saada uusia työpaikkoja.

26.8.2013 12.55  Suomeen vapaata markkinataloutta

Suomessa pitäisi olla Viron kaltainen systeemi, jossa vain siitä maksetaan tuloveroa kun yrityksestä nostetaan jotain. Oli sitten osinkoa tai palkkatuloa. Keplottelu siinä mielessä vähenee.
Mitä tulee verotukseen ylipätään se on Suomessa ihan liiallista, mikä johtuu liian isoista kuluista niiltä, jotka toimivat niiden rahoilla, joista verot lähtee.Tämä ikävä kehitys on ollut jatkuvaa jo kymmeniä vuosia Suomessa.Kyse ei ole tästä päivästä. Nyt asiat vaan alkaa laukeamaan.
Kuten Taneli Tikka tässä linkin jutussa sanooo " ? Kaikki yritystukitoimet, lainat ja suosimiset vääristävät vain luonnollista markkinaa, Tikka sanoo.

? Paras tilanne olisi mahdollisimman luonnontilainen kysyntä ja tarjonta, jossa asiakkaan kysyntää ei häiritse mikään keinotekoinen tekijä."

Valtion rooli työllistäkjänä on lähinnä siis keinotekoinen ja rahoja esisijaisesti kuluttava.
Lähinnä pitäisi keskittyä siihen että pienet ovat enemmän samoissa asemissa kuin jo isoiksi kasvaneet kuin tehdä l toisinpäin, mitä viime aikojen touhutkin järjestään ovat.
Vapaaseen markkinatalouteen ei kuulu se, että vain tietyin krittrein vain isot saavat julkisen puolen urakoita tai palveluja itselleen. Oikeasti vapaasa markkinataloudessa ei tukisi voida ostaa muita pois, että voi korottaa hintoja kun on saavuttanut tietyn aseman.

Pitäisi yksinketaisesti leikata puolet pois muutamkia pikkeuksia lukuunottamatta kaikesta julkiselta sektorilta, Siihen kuluu myös Yle, Eduskunta, Eu tukirahoitteiset instanssit, puolueet, oikeastaan lähes kaikki poliisia, julkista terveyden ja vanhustenhuoltoa lukuunottamatta.Tässä ollaan vaan menty niin kauaksi harhaan ettei näytä onnistuvan edes väähääkään, kun pitäis onnistua tosi paljon.
tämän homman jatkuessa tulee Suomesta uusi Kreikka tai Venäjä, jossa korrupitio ja pimeä työ ja tulot saltaan pääosin verottajalta. Tästä ei pidä syyttää ihmisiä, muuta keinoa ei oikein ole. Ison luudan pitää lakaista. Vaan kuka julkiselta puolelta antaisi itselleen potkut?

27.8.2013 13.55  Heikki Inkinen

HYVÄ ALOITE, HYÖDYTTÄÄ JOPA TILITOIMISTOJA, VOIVAT OTTAA PIENIÄ YRITYKSIÄ ASIAKKAAKSI, KUN EI TARVITSE SÄHLÄTÄ ALV:N KANSSA, JOKA KUUKAUSI , AIKATAULU ON MUUTOINKIN ILMOITUSTEN KANSSA LIIAN TIUKKA.
OLEN ENTINEN TILITOIMISTOYRITTÄJÄ, JOLLA OLI PALJON MAASEUDUN PIENIÄ ALLE 50 OOO EURON LIIKEVAIHDON YRITYKSIÄ.

27.8.2013 14.37  Oikein

Oikein on.

28.8.2013 9.20  SÄMPY

Tämä olisi hyvä alku. Vielä kun samaan rupeamaan käytäisiin läpi palkan maksuun liittyvät rituaalit, ja tehtäisiin siitä oikeasti helppoa. Mielestäni voisi olla palvelu vaikka verottajalla jonne kerrotaan palkansaajan tiedot ja yhdellä maksulla ja näpyttely kerralla olisi homma hoidossa. Ei mitään 50 vuoden lappusäilöpakkoa jne... Ei eri vakuutuksia, eläkkeitä yms. Ei sopimuksia... Tämä voisi ollakäytössä vaikka 10 työntekijän asti.

Nyt kun teet sopimukset vakuutusyhtiön, eläke, verottajan kanssa niin huomaatkin että paperia on aika iso pino.

28.8.2013 9.29  Matti Salo

MIelestäni arvonlisäveron korotus luo vaan ns. vanhalle yrittäjälle pienemmällä paikkakunnalla sen tilanteen-jossa esim. kustannukset olisivat 25% pienempiä. Tilanteen jossa terve yritys kärsisi selkeästi töiden menetyksestä. Ja Todennäköisesti joutuisi irtisanomaan tai lomauttamaan työnkijänsä/työntekijöitään. JOlloin tilanne on ihan yhtälailla +/- 0 kun tämä tilanne ei terveesti luo uusia tuopaikkoja. On vaan ongelman siirtämistä toiseen omgelmaan. Tämä nimenomaan pienemmillä yritryksillä.

Jos 8500e pitäisi korottaa se voisi olla korkeitaan hyvinkin erittäin maltillista-korkeitaan muutamia tuhansia.

Sosiaaliturvaa pitäisi leikata ilman muuta tavalla tai toisella. Työttömille pitäisi olla myös kannustin jolloin he voisivat tehdä esim., 300?/ kk lisätyötä menettämällä ansionturvaa. Jolloin sitä kautta saataisiin aammattitaitoisia tekijöitä takaisin työhön.

Työttömyysturvaa on myöskin jollain tavalla uudistettava siten että 500 päivää voisi hieman pienentyä. Ja nimenomaan työttömällä olisi helposti mahdollisuus tulla töihin menettämättä kokoansioturvaansa pitkäksi aikaa.

Ja työhön tulemista pitäisi tosiaan kannustaa -eikä rankaista. Se on täysin järjetöntä.

Yritystukia myönnetään jo ehkä konkurssikypsillekin pienille yrityksille. Siinä ei ole mielestäni juuri järkeä. Tämäkin vain vääristää tervettä kilpailua. JOssa toimiva yritys kärsii.

28.8.2013 10.31  OA^2

Esitän lisäkannustimiseksi verolottoa. Menetelmä toimii seuraavasti: veroehdotuksen palautuslomakkeeseen rasti ruutuun osallistumishalukkuudesta ja samalla sitoutuminen siihen, että henkilökohtainen veroprosentti nousee yhden prosenttiyksikön. Joka 200. osallistuja voittaa ja voittona on täysi vapautus seuraavan vuoden tuloverosta.

Tällainen arpajainen panisi ihmisen miettimään, millä maksimoi tulonsa silloin kun se on kerrankin mahdollista hyvällä hyötysuhteella. Osa ei tietenkään hyödyntäsi asiaa mitenkään, mutta yrittäjähenkiset tekisivät kaikkensa oman onnensa kohentamiseksi.

28.8.2013 13.38  Huh huh

Huh huh, verolotto. Ei tää mitään arpapeliä saa olla. Ahgkeuudesta ja taidoista palkita pitää, eikä tyhmillä perusteilla.Yritystukia myönnetään muuten kylläkin pääasiassa isommille konkurssikypsille yrityksille kuin pienille, ja ne summat, ne summat.

19.2.2014 12.56  Henry Laine

Muistaako kukaan minä vuonna yksinyrittäjä/ammatinharjoittaja tuli alv velvolliseksi,muistaakseni tämä typerä alv tuli tuossa 2000 taitteessa,eihän työhön perustuvalla alalla onnistunut sen lisääminen hintoihin kuten esim.yhden auton autoilijalla,vaan se oli omasta tulosta pois kun tuota vähennettävääkään ei juuri ollut,ei isot asiakkaat suostuneet siihen ainakaan koko määrältään,joten moni itsensä ja tilapäistyöntekijän elättävä joutui silloin lopettamaan, turhaa työtä ei kannata tehdä.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini