Blogin arkisto

Hakukonemarkkinointi asiakashankinnassa

Hakukonemarkkinoinnin on tiedetty olevan loistava tapa tuoda kustannustehokkaasti esille tuotetta tai palvelua. Hakukone toimii vahvassa roolissa asiakkaan ostopolun vaiheessa. Sillä on myös mahdollista houkutella uusia asiakkaita yritykselle. Voisi sanoa, että jos et ole löydettävissä verkossa, asiakas tulee viemään rahansa sinne, joka löytyy verkon haun kautta. Tämä koskee varsinkin uusia asiakkaita.

Kysymyksenä kuitenkin nousee esiin, miten optimoida oma näkyvyys verkossa hakukoneissa? Miten olla esillä silloin, kun asiakas hakee tietoa tarjoamaasi tuotteeseen tai palveluun liittyen? Tärkeimpänä kysymyksenä varmasti nousee myös kysymys, miten ottaa hakukonemarkkinointi osaksi markkinointia?

Keinona hakukonemarkkinointi on tärkeää, koska kohderyhmään kuuluva asiakas saattaa etsiä esimerkiksi Googlesta itselleen sopivaa uutta pikakasinoa. Oma tarjoamasi palvelu löytyy paremmin Googlen tai toisen hakukoneen tuloksista, kun olet optimoinut sen hakukonemarkkinoinnin kannalta järkevästi. Uusi asiakas löytää sivuille, koska hän etsii sopivaa palvelua itselleen.

Hakukoneella voi edistää omien tuotteiden markkinointia ja sillä on kaksi selkeää tavoitetta: sillä saa enemmän näkyvyyttä yritykselle sekä sen kautta myös enemmän myyntiä. Jos yrittäjänä kaipaat verkkosivuillesi liikennettä ja liikevaihtoa yrityksellesi, kannattaa syventyä hakukonemarkkinoinnin tuomiin mahdollisuuksiin.

Paras puoli on, että hakukoneoptimointi mahdollistaa uusien asiakkaiden tavoittamisen ympäri maailmaa muutamassa kuukaudessa.

Mitä tarkoittaa hakukonemarkkinointi?

SEM eli Search Engine Marketing, suomeksi hakukonemarkkinointi, on kriittisen tärkeä osa digimarkkinointia. Hakukonemarkkinoinnissa osa-alueita on kaksi: hakukoneoptimointi sekä hakusanamainonta eli SEO ja SEA, joista SEM muodostuu. Tärkeimpänä päämääränä kummassakin osa-alueessa on hakutuloksien manipulointi yrityksellesi edullisella tavalla. Näiden kahden ero on siinä, että hakukonemainonta maksaa, mutta hakukoneoptimointi on ilmaista.

Kyseessä on ansaittu ilmainen näkyvyys hakukoneissa. Potentiaaliset asiakkaat klikkaavat sivustoja, joita he löytävät tietyin sanoin tehdyillä hauilla. Onkin siis tärkeää päästä kärkeen kaikista relevanteimman hakusanan kohdalla. Hakukoneoptimoinnin avulla näytetään hakukoneelle, millaisia aiheita sivusto pitää sisällään. Tämä johtaa siihen, että esimerkiksi muoti-aiheisia sivustoja ei näytetä ihmisille, jotka niistä eivät ole hauissaan kiinnostuneita.

Kun verkkosivustolle tehdään tarvittavat muutokset sisällön ja tekniikan osalta, nousee sivuston sijoitus ylemmälle tasolle hakukoneen tuloksissa. Hakusanaa kannattaakin yrittää syöttää tekstin sekaan luontevasti, esimerkiksi eri otsikoihin, väliotsikoihin, leipäteksteihin sekä kuviin.

Kasinomaailmassa hakukoneoptimointi on myös todella kilpailtua ja niin sanotusti vain parhaat pikakasinot sekä niitä listaavat sivustot pääset korkealla googlen silmissä. Pikakasinot ovat varmasti yksi vaikeimmista sanoista päästä rankkaamaan, sillä hakumäärät ovat suhteellisen korkea, sillä suomalaiset rakastavat pelaa kolikko- sekä livepelejä.

Mitä hakukoneoptimoinnin alustat suosivat?

Esimerkiksi Google suosii nykyaikana mobiiliystävällisiä sivustoja, joten mobiilisaavutettavuus yrityksen sivuilla kannattaa ottaa huomioon. Tämä muutos tapahtui vuonna 2015. Google palkitsee hyvin mobiililaitteilla toimivat sivut ja ehkäpä jopa rankaisee sivustoja, jotka eivät ole mobiiliystävällisiä. Hakukoneet siis arvioivat sivustoja myös mobiiliystävällisyyden kautta.

Mobiilisivuihin ei kannata panostaa vain hakukoneoptimoinnin kannalta, sillä optimointi parantaa myös käyttäjäkokemusta, jolloin asiakkaat myös haluavat palata sivuille.

Kohderyhmän valinta on kaiken a ja o

Mainontaa on aina mahdollista kohdentaa kohderyhmille, ja niiden valinta onkin tärkeää myös hakukoneoptimoinnin kannalta. Onkin hyvä suorittaa tietty analyysi, selvittääksesi omat asiakasryhmät, jos et ole niistä varma. Segmentoinnin avulla voit löytää yrityksesi oikeat kohderyhmät ja ymmärtää, millaisia markkinoinnin keinoja sinun kannattaisi hyödyntää.

Jos kohderyhmänä ovat esimerkiksi nuoret, olisi yrityksen hyvä ymmärtää, millaista kieltä nuoriso käyttää ja pyrkiä lisäämään sitä myös omalle sivulle. Kun kohderyhmänä taas on vanhemmat ihmiset, sama kaava toistuu tässäkin kohdassa.

Verkossa voi yhä käyttäjänä löytää sisältöä, joka ala-arvioi kuluttajaa tarjoamalla tietoa, joka ei ole validia. Jos yritys panostaa enemmän tuottamaansa sisältöön miettimättä sen enempää asiakasta, on helppo myös unohtaa kuluttajan näkökulma kokonaan. Kärsivällisyyden puute voi johtaa tähän sisällöntuotannossa, aina kannattaa ottaa aikaa sisällön miettimiseen. Laadukas sisältö syntyy ajan kanssa. Myös reagoimisnopeus on tärkeää, sillä trendit tulevat ja menevät, joten liian kauaksi aikaa ei saa jäädä miettimään.

Hakukoneoptimoinnissa asiakasryhmän kannalta kannattaa myös ottaa huomioon, suuntaako hakukoneoptimoinnin vain Googleen. Hakuja tehdään nykyään myös paljon sosiaalisessa mediassa. Sosiaaliseen mediaankin panostaminen hakukoneoptimoinnin kautta voi tuoda hyvää rakoa markkinointiin, jos yrityksen kohderyhmä viettää paljon aikaansa sosiaalisen median alustoilla.

Yrityksen on hyödyllistä myös kerätä dataa sivuston kävijöistä. Dataa on tarjolla hurjia määriä netissä. Kun yritys kerää dataa ja analysoi sitä, saadaan helpommin tietää, mikä toimii digitaalisessa ympäristössä ja mikä taas ei. Tämänlainen datankeruu voi olla esimerkiksi kävijämäärät. Jos sivulla käydään paljon ja siellä viihdytään ja kävijä klikkaa myös sivustolla eteenpäin, on todennäköisesti sisältö mielenkiintoista. Tällä on myös vaikutus kohderyhmään. On hyvä olla selvillä kohderyhmän toiminnasta, koska se vaikuttaa myös hakukoneoptimointiin.

Sisältömarkkinointi tukee hakukonemarkkinointia

Hakukoneoptimointi ja sisältömarkkinointi eivät ole yksi ja sama asia. Ilman luotua sisältöä, ei yrityksellä ole myöskään mitään, mitä hakukoneoptimoida. Jos yritys ei tee hakukoneoptimointia, ei sillä ole mahdollisuuksia erottua muista yrityksistä.

Monelle yritykselle sisältömarkkinointi on vielä uusi tapa tuottaa markkinointia. Oppimisprosessi kuitenkin kuuluu asiaan ja tämä on asia, jonka jokainen yritys voi oppia. Sisältömarkkinoinnin opettelu voi viedä aikaa, mutta se on sen arvoista.

Videot ovat nousseet viimeaikoina sisältömarkkinoinnin keskiöön. Kasvu on jatkuvaa tällä saralla ja sen huomaa erilaisilla sosiaalisen median alustoilla, joissa videot ovat nostaneet päätään. Erityisesti lyhyempien videoiden tarinankerronta kehittyy ja myös reaaliaikaisten videoiden käyttö monipuolistuu. Videoita ei kuitenkaan kannata lähteä tekemään vain niiden tekemisen vuoksi, vaan niidenkin takana tulee olla jokin ajatus ja punainen lanka.

Sisällön laadulla on vaikutusta

Sisällöt, jotka saavat ihmiset ajattelemaan ovat kasvattaneet suosiotaan. Ajatteluun haastaminen on kuluttajille tärkeää heidän näkemässään sisällössä. Tarinallisuus ei kuitenkaan ole hävinnyt mihinkään, vaan se on yhä merkityksellistä. Inbound markkinoinnissa kaikki perustuu kuluttajaan ja näin myös interaktiivisten mediasisältöjen merkitys on kasvussa.

Markkinointi, joka perustuu sisällöntuotantoon ei ole vain yrityksestä itsestään ja heidän tuotteistaan kertomista hieman uudella tavalla. Tämä ei tarjoa asiakkaalle syytä kiinnostua yrityksen tuottamasta sisällöstä vaan siinä tulee olla jokin koukku. Mainonta tulisikin kääntää sisältömarkkinoinnissa päälaelleen. Kuluttajaa ei tulisi aliarvioida luomalla onttoa sisältöä.

Laadukkaalla sisällöllä ei itsessään voi vaikuttaa suoraan hakukoneisiin. Sen sijaan laadukas sisältö kerää liikennettä, sosiaalisia jakoja ja keskustelua. Kun laadukas sisältö löydetään, sen parissa myös viihdytään ja tähän vaikuttaa hakukoneoptimointi. Laajuudeltaan laadukas sisältö on myös usein kattavampaa.

Laadukas sisältö vastaa Googlen kysymykseen siitä, vastaako sisältö kysymyksiin, joita ihmiset hakukoneella hakevat. Pelkällä laadukkaalla sisällöllä näitä ei saavuta. Uuden sisällön täytyy ansaita aina kävijänsä, jaot sekä linkitykset, jotta Google ymmärtää sisällön merkityksen. Parhaimmillaan syntyy hakukonemenestyksen kehä, jossa korkealle sijoittuu se hakutulos, joka kerää enemmän klikkejä sekä liikennettä. Tämä taas johtaa sosiaaliseen jakamiseen. Kun taas tämä edellä mainittu kasvattaa hakukoneissa löytymistä entisestään, on hyvän liikenteen kehä taattu.

Myös sisällön laajuus, avainsanojen käyttö niin tekstissä kuin otsikoissa ja URL linkissä vaikuttavat sisällön näkyvyyteen. Hakukoneet ovat fiksuja ja ne ymmärtävät, mitä ihmiset hakevat ja haluavat. Pelkillä avainsanoilla ei siis ole vain vaikutusta, vaan sisällön täytyy olla hyvää ja palvella asiakasta.