Blogin arkisto

Kevytyrittäjyys on suositumpaa kuin koskaan

Kevytyrittäjyys on tapa toimia yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana ilman perinteisen yrityksen perustamiseen liittyviä monimutkaisia velvoitteita ja byrokratiaa. Kevytyrittäjyys mahdollistaa helpon ja nopean tavan aloittaa liiketoiminta ilman suurta taloudellista riskiä.

Kevytyrittäjäksi ryhtyvä henkilö ei perusta omaa yritystä vaan toimii laskutuspalvelun kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että kevytyrittäjä tekee sopimuksen laskutuspalvelun kanssa, ja laskutuspalvelu hoitaa käytännön laskutuksen ja maksuliikenteen asiakkaalta kevytyrittäjälle ja kevytyrittäjältä asiakkaalle. Kevytyrittäjä voi näin keskittyä omaan liiketoimintaansa ilman huolta laskutuksesta, kirjanpidosta tai verotuksesta. Kevytyrittäjyys sopii erityisesti henkilöille, jotka haluavat kokeilla yrittäjyyttä tai tehdä keikkatöitä, freelance- tai projektityötä, ilman että heidän tarvitsee perustaa omaa yritystä ja sitoutua pitkäaikaisiin velvoitteisiin. Tämä voi olla hyvä vaihtoehto esimerkiksi opiskelijoille, osa-aikatyöntekijöille tai niille, jotka haluavat tehdä töitä rinnallaan toisen työn tai opintojen ohella.

Kevytyrittäjyyden suosio perustuu useisiin tekijöihin, jotka tekevät siitä houkuttelevan vaihtoehdon monille yksityishenkilöille, jotka haluavat toimia yrittäjinä tai itsenäisinä ammatinharjoittajina. Yrityksen perustaminen laskutuspalveluiden kautta on helppoa kuin rekisteröintivapaa kasino. Aloitteleva yrittäjä tarvitsee vain pankkitunnukset ja palveluntarjoaja tekee loput. Yksilön ei tarvitse huolehtia viranomaishakemuksista, laskutuksista tai tilnpäätöksistä, sillä laskutuspalvelu hoitaa suuren osan käytännön asioista. Laskutuspalvelu hoitaa yleensä myös kevytyrittäjän verotuksen, mikä voi olla monille helpompaa kuin itse huolehtia veroista ja kirjanpidosta. Perinteinen yrityksen perustaminen voi olla taloudellisesti riskialtista, koska yrityksen omistajalla on vastuu yrityksen veloista ja velvoitteista. Kevytyrittäjänä toimiessa taloudellinen riski on yleensä pienempi. Kevytyrittäjyys tarjoaa mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä tai itsenäistä ammatinharjoittamista ilman pitkäaikaista sitoutumista. Tämä voi houkutella niitä, jotka haluavat testata liikeideansa toimivuutta ennen varsinaisen yrityksen perustamista.

Woltgate

Wolt on ruoan toimituspalvelu ja mobiilisovellus, joka toimii useissa maissa. Wolt mahdollistaa käyttäjille ruoan tilaamisen paikallisista ravintoloista ja kahviloista heidän mobiilisovelluksensa kautta. Wolt-kuskin työ on ruoan toimituspalvelun kuljettajana toimimista. Wolt-kuljettajat tunnetaan myös nimellä "Wolt-kuriirit" tai "Wolt-riders". Liiketoimintamallin mukaan kuskit ovat itsenäisiä yrittäjiä, jotka tekevät töitä sopimuksen perusteella tai freelancerina. Useat heistä ovat päätyneet helppoon kevytyrittäjyyteen. Wolt-kuskit vastaanottavat tilaukset ja noutavat ruokatilaukset ravintoloista, joista asiakkaat ovat tehneet tilauksen Woltin mobiilisovelluksen kautta. Kuskit käyttävät omaa polkupyörää, mopoa tai autoa riippuen siitä, mikä on heidän käytettävissään ja sallittua alueella, jolla he toimivat. Woltin lakiongelmat alkoivat vuonna 2021 syksyllä, kun Etelä-Suomen aluehallintovirasto otti wolt-kuriirien työsopimukset syyniin. Avin mukaan oli ongelmallista, ettei työtunneista pidetty minkäänlaista työaikakirjanpitoa. Tästä johtuen Avi linjasi, että kuriirit ovat työsuhteessa ja siten oikeutettuja vähintään minimipalkkaan ja muihin työntekijän oikeuksiin. Wolt valittaa asiasta hovioikeuteen ja käsittely tullee jatkumaan.

Kumpi vai kampi?

Yrityksen perustaminen voi olla oikea valinta, jos on selkeä liikeidea ja tavoitellaan pitkäaikaista liiketoimintaa. Yrityksen perustaminen mahdollistaa usein laajemmat liiketoimintamahdollisuudet, kasvun ja laajentumisen. Oma yritys voidaan rekisteröidä erilaisiin oikeudellisiin muotoihin, kuten osakeyhtiö, avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, joka luonnollisesti vaikuttaa yrityksen vastuuseen, verotukseen ja hallinnollisiin velvoitteisiin. Yrityksen perustaminen voi kuitenkin vaatia enemmän aikaa, vaivaa ja rahoitusta, koska sinun on huolehdittava esimerkiksi liiketoimintasuunnitelmasta, viranomaisrekisteröinneistä, kirjanpidosta ja mahdollisista työntekijöistä.

Kevytyrittäjyys voi olla hyvä vaihtoehto, jos haluat kokeilla liikeideaa tai tarjota omia palveluitasi pienimuotoisesti ilman suurta riskiä tai sitoutumista. Se voi myös olla kätevä tapa testata markkinoita ja liiketoiminnan kannattavuutta ennen kuin päätät perustaa varsinaisen yrityksen. Kevytyrittäjällä ei kuitenkaan ole samanlaista liiketoiminnan autonomiaa ja kasvumahdollisuuksia kuin oikealla yrityksellä. Lisäksi laskutuspalvelulle maksetaan yleensä prosentuaalinen palkkio, mikä voi vaikuttaa kannattavuuteen pitkällä aikavälillä.