Blogin arkisto

Yritysten erilaiset rahoituslähteet: mikä rahoitus sopii omalle yritykselle?

Harva yritys pärjää läpi aikojen ilman ulkopuolelta tulevaa rahoitusta. Rahaa tarvitaan yrityksen starttaamiseen, markkinointiin, laitehankintoihin, laskuista selviämiseen, uusien markkinoiden valtaamiseen, yritysostoihin, investointeihin ja niin edelleen. Rahoitusta on nykyisin saatavissa monistakin eri lähteistä ja yrityksen kannattaakin vertailla eri lähteiden hyviä ja huonoja puolia ennen rahoituskanavan valintaa.


Yrityslainat ja yrityslimiitit

Vieras pääoma on usein keskeinen osa yritysten rahoitusstrategiaa, sillä se mahdollistaa investoinnit ja kassavirran hallinnan ilman omistusosuuden luovuttamista yrityksen ulkopuolelle. Yrityslainat ovat yleisin rahoitusmuoto, joka tarjoaa selkeäraamisen rahoituksen kiinteällä tai vaihtuvalla korolla sekä sovitulla takaisinmaksuajalla. Yrityslimiitti puolestaan tarjoaa joustavuutta, sillä yritys voi nostaa rahaa käyttöönsä aina tarpeen vaatiessa. Yrityslimiitin etu on myös se, että korkoa on maksettava vain nostetusta summasta.

Yrityslimiitin ja lainan lisäksi muita vieraan pääoman rahoitusratkaisuja ovat esimerkiksi joukkovelkakirjalainat, jotka ovat suuremmille markkinoille suunnattuja ja joita yritykset voivat tarjota sijoittajille. Päätettiinpä yrityksessä valita mikä tahansa rahoitusmuoto, on aina syytä vertailla takaisinmaksuaikaa, lainaehtoja, korkoprosenttia ja vakuusvaatimuksia, jotta yrityksessä voidaan välttyä ikäviltä yllätyksiltä ja vaikeuksilta takaisinmaksussa.


Finnveran laina tai joukkorahoitus

Monilla suomalaisilla yrityksillä on kokemusta myös Finnveran lainoista, jotka on tarkoitettu tarjoamaan taloudellista tukea erityisesti kasvuun, investointeihin ja kansainvälistymiseen. Finnveran ja Business Finlandin lainoja käytetään usein myös käyttöpääoman vahvistamiseen ja tuotekehitysprojekteihin.

Finnvera toimii usein yhteistyössä muiden rahoittajien kanssa, jolloin se voi toimia joko ensisijaisena rahoittajana tai täydentää muita lainoja. Tällainen monen lähteen laina onkin yleistä nykyisin, mikä tarjoaa esimerkiksi rahoittajille hajauttamisen tuomia etuja.

Myös joukkorahoitus on ollut viime vuosina kuuma puheenaihe ja lähde monille menestystarinoille yritysmaailmassa. Joukkorahoitus perustuu suuremman yleisön tekemiin sijoituksiin internetin välityksellä. Joukkorahoitus tarjoaa yrityksille mahdollisuuden pääoman keräämiseen ja näkyvyyteen. Joukkorahoitusmallit vaihtelevat lahjoitusperusteisesta rahoituksesta aina osakepohjaisiin sijoituksiin, joten myös näiden eri mallien välillä kannattaa olla tarkkana.


Enkelisijoittajat suosivat hajauttamista

Yksi uudehko rahoitusmuoto on myös enkelisijoittajat, jotka etsivät sijoituskohteita varsinkin lupaavista ja toimintansa alussa olevista yrityksistä, joita usein myös start-up-yrityksiksi kutsutaan. Koska niin monet yritykset epäonnistuvat, on enkelisijoittajista tullut viime vuosina entistä varovaisempia. Varovaisuus ei välttämättä näy rahoituksen saamisen vaikeutumisessa, vaan siinä, että enkelisijoittajat hajauttavat sijoituksiaan entistä enemmän. He siis sijoittajat pienempiä potteja yrityksiin, yhdessä muiden enkelisijoittajien kanssa.

Venture capital -yhtiöt keräävät pääomaa sijoittajilta rahoittaakseen suurempia, jo jonkin verran todistetusti menestyneitä yrityksiä, jotka ovat usein siirtymässä kasvun seuraavaan vaiheeseen. Vaikka enkelisijoittajat ja venture capital -toiminta usein sotketaan toisiinsa, tarkoittavat venture capital -sijoitukset tyypillisesti suurempia summia kuin enkelisijoittajien tekemät sijoitukset, ja ne voivat kattaa kaiken aina sarjakierrosten rahoituksesta yrityksen julkiseen listautumiseen asti. Yhteistä kuitenkin on se, että rahoitusta annetaan siinä toivossa, että yrityksestä tulee merkittävän menestyvä, jotta se tuottaa sijoitetulle pääomalle lopulta merkittävää voittoa.


Saadun rahoitusmuodon vaikutus

On hyvä muistaa, että läheskään kaikille yrityksille ei ole rahoitusta tarjolla. Enkelisijoittajat poimivat vain kirsikat kakusta ja esimerkiksi Finnverakin on tarkka myöntämistään lainoista. Helpointa on saada suoraa lainaa ja yrityslimiittiä, muttei niidenkään saaminen ole kirkossa kuulutettua.

Saatu rahoitusmuoto vaikuttaa myös suoraan yrityksen velkaantumisasteeseen, kassavirtaan ja tuotto-odotuksiin. Oman osakekannan jakaminen yrityksen ulkopuolelle vähentää velkariskiä mutta laimentaa omistajuutta. Sen sijaan velkarahoitus lisää maksuvelvoitteita mutta säilyttää kontrollin omissa käsissä. Rahoituksen hakemista onkin pohdittava huolella monesta vinkkelistä ja vaikeiden yhteistyökumppaneiden ottamista tulisi aina välttää. Erilaiset yritysten keskinäiset yhteishankkeet ovat myös luoneet menestystä kansainvälistymisessä.