Blogin arkisto

Kirjanpito? Rikos?

Share |

Tiistai 23.3.2010 klo 12.22 - Kari Uoti


Yrittäjän velvollisuus on huolehtia, että kirjanpito antaa oikean ja luotettavan kuvan yhtiön taloudellisesta asemasta. Kirjanpidon tekemättä jättäminen tai vääristely on rikos. Rikos ei voi tapahtua vahingossa. Henkilöllä pitää olla pahaa tekemisen tahto ja tekeminen pitää olla selkeästi määritetty laissa rikokseksi.

Tätä viimeksi mainittua pahuuden ehtoa sanotaan rikosoikeudelliseksi laillisuusperiaatteeksi. Laista pitää ilmetä rikoksen tunnusmerkistö ennakoitavalla ja ymmärrettävällä tavalla.

Kirjanpidon tekeminen on teknistä suorittamista, mutta siihen liittyy myös hyvin paljon arvostuksellisia asioita, toisin sanoen tulkinnanvaraa. Tästä seuraa, että kirjanpitorikosten osalta kirjanpidon säännöt ja periaatteet joutuvat helposti ristiriitaan rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen kanssa. Väärin tekemisen pitää olla selkeästi määritetty, mutta kun väärin tekeminen riippuu kirjanpidon osalta arvostuksellisista asioista.

Nämä kysymykset tulevat esille ns. pörssirikosjutuissa. Onko kirjanpito oikein ja onko mahdollisesti väärällä kirjanpidolla pyritty antamaan sijoittajille virheellinen kuva yhtiön taloudellisesta asemasta. Varsin pienetkin kirjanpidon virheet tai vääristelyt ovat johtaneet tuntuviin rangaistuksiin.

Pörssirikosjuttujen osalta vaikuttaa hiukan siltä, että tutkinnan kohteeksi valikoituneet yhtiöt ja henkilöt ovat päätyneet hankalaan asemaansa aika sattumanvaraisesti. Kyse ei välttämättä ole heidän tekojensa kataluudesta, vaan profiilin korkeudesta. Rikosprosessin verkkoon ajautumisessa suuri merkitys on maineella, yrittäjän pärstäkertoimella.
Näin ei saisi olla.

Onko pörssilistalla sitten yrityksiä, joiden kirjanpito on arvostukselle altis. Siis sellainen, että se vakiintuneen pörssirikostulkintakäytännön mukaan ei anna oikeaa kuvaa yhtiön taloudellisesta asemasta ja sitä kautta vääristää myös sijoittajille annettavaa kuvaa sijoituskohteesta?

Tällaisia yhtiöitä varmasti on. Kyse on yhtiöistä, joiden taseessa on taseen loppusummaan nähden suuria hyvin arvostuksenvaraisia eriä, siis erilaisia immateriaalioikeusksia, goodwilliä ym. Jos näitä kirjauksia perataan samanlaisella kammalla kuin nyt jo päättyneitä pörssirikosjuttuja, voimme odottaa paljon mehukkaita ja suuria oikeudenkäyntejä, joissa on mukana televisiostakin tuttuja kasvoja.

Kari Uoti
Oikeustieteen tohtori, MBA
Lue lisää Kari Uotin kirjoituksia osoitteessa www.kariuoticonsulting.fi

Avainsanat: kirjanpito, kirjanpitorikos, pörssirikos, rikosoikeudellinen laillisuusperiaate, lain tulkinta, arvostuserä


Kommentit

24.3.2010 17.40  Lainsuojaton entinen yrittäjä

Pienemmissä yrityksissä lähtökohta on huonoissa tilanteessa
oikeuskäsitysperiaatteen vastainen. Pitää todistaa tai ainakin löytää todisteita ettei ole tehnyt rikosta. Esimerkiksi konkurssia tutkitaan lähtökohtaisesti rikoksena, sanotaan sitten mitä tahansa. Yrittäjän tai hallituksen jäsenen asema on tässä mielessä mielivaltainen. Olisi pitänyt ottaa selvää, vaikkei olisikaan tiennyt.Usein mahdotonta.

26.3.2010 13.07  Heikki Ikonen

Nähdäkseni rikosoikeudellisen prosessin kohteeksi on valikoitunut yhtiöitä, joiden kurssilasku on tuottanut suuria tappioita sijoittajille, ja tämän laskun katsotaan olleen seurausta tietojen manipulaatiosta. Tämä ehto ei toteudu kaikkien yhtiöiden kohdalla, vaikka taseiden kirjauksia voisi pitää yliarvostettuina.


Tasearvojen määrittelystä tulkinnat ovat usein jonkin verran makuasioita, etenkin immateriaaliomaisuuden kohdalla, kuten Uoti toteaa. Joka tapauksessa mielestäni pörssirikoksiin tulee suhtautua vakavasti, sikäli kun on selkeästi osoitettavissa, että yhtiön johto on antanut väärää tietoa nostaakseen kurssia omaksi edukseen, tai miksei toisinpäinkin, jos aikomuksena on ollut ostaa alihintaan osakkeita markkinoiden panikoidessa.

Tulkinnat eivät ole helppoja, mutta sitähän oikeus harvoin on, olivatpa lait miten selkeitä tahansa.

yst. Heikki Ikonen, sijoittaja

26.3.2010 14.43  Kumpikampi

Laki vai oikeus? Aina ei toteudu kuin tuo eka.

27.3.2010 6.54  Lasse

Suuremmat oikeudelliset vääryydet ovt varmasti pienempien kuin pörssiyritysten johtajien oikeusjutut. Nämä johtajat un pystyvät maksamaan lakimiehille jop hävitessään. Köyhemmälle jää velat ja lakimiehet rikastuu.

5.4.2012 9.47  Antti

Kiitos mielenkiintoisesta aiheesta.

30.5.2012 9.10  Erkki

Tämä oli hyvin mielenkiintoinen aihe. Kiitos.

19.1.2024 9.18  Alli

On tärkeää, että yrityksessä hoidetaan kirjanpito laissa määritellyllä tavalla. Asianajajaa saatetaan tosiaan tarvita avuksi näissä ns. pörssirikosjutuissa, jos yrityksessä ei noudateta lainkirjainta. Minulle ainakin on tärkeää, että yritykset, jotka ovat pörssissä, antavat oikean kuvan taloudellisesta tilanteesta, eihän sitä muuten osaa tehdä oikeita sijoitusarvioita.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini