Blogin arkisto

Kouluttautunut ihminen voi olla juntti! Mitä sivistys ja sivistyksellisyys ovat käsitteinä?

Share |

Perjantai 21.11.2014 - Juha Ahola


juhaahola.jpgSivistys on valistunutta järjenkäyttöä ja "vapautumista itse aiheutetusta alaikäisyydestä". Alaikäisyys on itse aiheutettua silloin, kun se ei johdu ymmärryksen puutteesta, vaan haluttomuudesta käyttää omaa ajattelua. (Systemaattinen johdatus kasvatustieteisiin – Siljander s.34)

Tämä haluttomuus tulee esille silloin tällöin mm. murrosikäisten ja myös aikuisten ei-sivistyneenä käytöksenä esim. ruokailutilanteessa. Nuori tai aikuinen tietää, onko röyhtäily tai epäsosiaalinen käytös sivistynyttä vai ei, mutta saattaa käyttäytyä ei-sivistyneesti röyhtäilemällä tai jurottamalla yksikseen kommunikoimatta vaikkapa juhlatilanteessa vierustovereiden kanssa. Taustalla voi toki olla huomionkipeys, ylimielisyys, häpeä tai jokin muu seikka.

Sivistyksellisyys ei ole olemassa, vaan se ilmenee, näyttäytyy ja on tunnistettavissa siellä, missä sille annetaan mahdollisuus ja se on nähtävä ihmisten välisenä sosiokulttuurisena ilmiönä, jota määrittävät tietyt yhteiselämän puitteet. Siten voidaan sanoa, että kasvattaja oikeastaan vasta omassa pedagogisessa toiminnassaan luo sivistyksellisyyden. (Systemaattinen johdatus kasvatustieteisiin – Siljander s.41)

Eri koulutustaustan omaavien ihmisten sivistyksellisyydessä eroavuuksia. Vanhempien sivistyksellisyys "tarttuu" kasvatuksessa lapsiin, joista tulee useimmiten niin ikään sivistyksellisiä. Hiukan yleistämällä ja karrikoimalla voidaan tehdä johtopäätös, että korkeammin kouluttautuneet ihmiset ovat sivistyksellisempiä esim. käytöstapojen ilmentymänä, mutta tämä ei suinkaan ole yksioikoinen johtopäätös.

Mielestäni sivistyksen ja sivistyksellisyyden ilmentymänä käytöstavat ovat keskeisessä asemalla. Kun totuttautuu kommunikoimaan erilaisten ihmisten kanssa, on helpompi mukautua tilanteeseen kuin tilanteeseen. On kulttuurillisia ja sukupolvien välisten kuilujen välisiä eroja käyttäytymisnormeissä.

Tilannetaju on avainsana! Kun osaa käyttäytyä tilanteen edellyttämällä tavalla ja adaptoida oman käyttäytymisen myös normaalista poikkeavaksi, on pitkällä asiassa.

Sivistyneiden ihmisten kanssa on ilo kommunikoida! 

Juha Ahola
Vauhtipyörä.fi

Avainsanat: Juha Ahola, sivistys, koulutus, koulutustausta, käyttäytyminen


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini