Blogin arkisto

Omanarvontunnosta ja itsekriittisyydestä

Share |

Keskiviikko 26.1.2011 - Pauli Vuorio


Monien tutkimusten mukaan noin 80 prosenttia autoilijoista arvioi kuuluvansa kuljettajien parhaaseen kolmannekseen. 80 prosenttia on kuitenkin aika paljon enemmän kuin kolmasosa. Niinpä enemmän kuin joka toisen parhaaseen ryhmään itsensä luokittelevista täytyy arvioida ajotaitonsa väärin eli liian myönteisesti.

Muiden ajatukset ja teot arvioidaan yleisesti ottaen tavalla tai toisella huonommiksi kuin omat. Tämä on havaittu kautta linjan psykologisissa testeissä.

Hyvä itsetunto on myönteisen minäkuvan perusta. Usein omanarvontunto perustuu kuitenkin vääristyneeseen käsitykseen muiden osaamisesta. Ihmisellä on taipumus ottaa huomioon enemmän omaa käsitystä tukevia tekijöitä kuin sitä kyseenalaistavia seikkoja.

Vaikka siis näkisimmekin, emme aina usko, koska usko omiin kykyihimme on niin suuri, etteivät edes silminnähtävät todisteet pysty sitä muuttamaan. Itsekriittisyyden on oltava tervettä, mutta sitä on oltava.

Näiden asioiden tiedostaminen ei kuitenkaan välttämättä vaikuta ihmisen käsitykseen omasta toiminnastaan. Hän saattaa silti väittää olevansa muita objektiivisempi arvioidessaan omia ja muiden kykyjä.

Ihmisten myönteinen minäkuva on yllättänyt psykologit. Vielä 1900-luvun puolivälissä oli vallalla näkemys, että mielenterveyttä edisti ja ylläpiti realistinen käsitys omasta itsestä ja asemasta yhteisössä. Sittemmin myönteistä minäkuvaa on alettu pitää terveen mielen eikä psyykkisen tasapainottomuuden tunnusmerkkinä.

Luja usko omiin kykyihin on osa itsesuojelumekanismia. Ilman sitä ihmiskunta ei olisi koskaan lähes itsestään pystynyt esimerkiksi tuntuviin kulttuurisaavutuksiin.

Vahva itsetunto voidaan määritellä monin tavoin, mutta sen perustana on joka tapauksessa mieltymys omaan itseen. Vankka omanarvontunto voi olla vain ihmisellä, joka ajoittaisista kielteisistä tunteista huolimatta pitää itsestään.

Kouluttajat tietävät, että heidän opiskelijoidensa käsitys omien tietojen ja taitojen karttumisesta ei aina käy yksiin kouluttajan arvion kanssa. Monilla on huonoista arvosanoista tai muuten mitattavissa olevasta menestyksestä huolimatta myönteinen käsitys kyvyistään. Tällöin on vaarana, että ei opiskella eikä haeta kehitystä tarpeeksi ahkerasti.

Pauli Vuorio

Avainsanat: Pauli Vuorio, itsetunto, minäkuva, omanarvontunto, itsetuntemus, itsekritiikki, itsearviointi


Kommentit

27.1.2011 17.10  AP

Arka aihe. Kaikilla on jonkinverran vääristynyt minäkuva.

3.2.2011 12.49  Pälli

Suuri osa ihmisistä on niin tyhmiä, ettei ne tajua omaa paikkaansa ollenkaan saatikka hyväksy sitä. Omaa paikkaansa voi muuttaa, mutta tyhmät ei muutu miksikään.

4.2.2011 10.51  Hevimies

Se on hyvä että on vahva usko omiin kykyihinsä. Liikenne ois aika vaarallinen paikka jos se ois täynnä epävarmoja kuskeja.

4.2.2011 11.14  Totuuden torvi

Niinhän se onkin.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini