Blogin arkisto

Neljä vinkkiä strategiseen suunnitteluun

Share |

Maanantai 8.12.2014 - Heikki Luoma


heikkiluoma.jpgYhtään suurta strategiaa ei ole syntynyt ilman huolellista ajattelua. Siksi strategian suunnitteluprosessi on tärkeä väline. Prosessi vaikuttaa ajatteluun, pistää pohtimaan asioita, jotka muuten jäävät huomiotta.

Huomioimaton asia on riski, joka lauetessaan yllättää.

Yritysjohto pyrkii välttämään yllätyksiä. Yllätys sisältää riskin, jota yritysjohto haluaa välttää.

Riskin ja yllätysten pienentämispyrkimyksistä huolimatta elämään ja yrityselämäään erityisesti jää riskiä ja yllätyksiä riittävästi.

Yksi keino pienentää riskiä on kokeilu.

Strategia sisältää väistämättä oletuksia syntyvistä tuotoista, tuloksista ja keinoista, joilla ne saavutetaan. Usein oletukset perustuvat arvauksiin, mielipiteisiin ja lemmikkiteemoihin.

Kokeile toimivatko oletukset käytännössä. Pilko isompi idea konkreettiseksi pieneksi hankkeeksi, joka on mahdollisesti toteutettavissa lyhyessä ajassa. Testaa onnistuuko toteutus ja mitä esteitä on raivattava tieltä onnistumisen varmistamiseksi.

Strategiat ovat usein täynnänsä sumuisia tyhjiä sanoja, joille on vaikea keksiä konkreettista merkitystä ja jos sellaisia keksitään, kukin keksii omansa. Kukaan ei tiedä mitä pitää tehdä.

Kirjoita strategia konkreettisella kirkkaalla kielellä.

Lomaketyrannia voi johtaa siihen, että lomakkeiden täyttäminen ohjaa strategiaprosessia eikä syvällinen pohtiminen. Täytetään kaavake, koska sitä vaaditaan, mutta kaavakkeen tiedot ovat pinnallisia. Voidaan myös kopioida edellisen vuoden tiedot.

Jos yrityksessäsi on tuollaista, muuta lomakkeet.

Teoriassa strateginen suunnittelun pitäisi aiheuttaa väittelyjä ja keskusteluja. Kun prosessi on tiukasti määrätty, ja lomakkeet täynnä dataa, voi keskustelu olla rajoittunutta. Ylitä tuollainen tilanne kysymällä hankalia kysymyksiä.

Kysy hankalia kysymyksiä.

Hankala kysymys on sellainen, johon ei ole helppoa vastausta. Se pistää ajattelemaan.

Strateginen prosessi on tärkeä osa organsiaation vuosirytmissä. Johtamishaaste on, ettei siitä tule teatteria.

Heikki Matias Luoma
Actional Oy
www.actional.fi

Avainsanat: Heikki Luoma, jalkautus, johtaminen, kaavake, kysymys, lomake, oletus, prosessi, riski, strategia, suunnittelu


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini