Blogin arkisto

Ota mukaan, pidä mukana, auta eteenpäin!

Share |

Perjantai 4.10.2013 - Juha Ahola


juhaahola.jpgKuinka pitkä elinkaari työsuhteella on? Tietysti lähtökohtana on työntekijän omat tarpeet. Moni opiskelija hakee töitä tilapäisesti esim. vain kesän ajaksi. Uskon kuitenkin, että useat ihmiset hakevat sellaista työpaikkaa, jossa viihtyvät mahdollisimman hyvin. Ja on työnantajan intressin mukaista myös, että hyvät työntekijät pysyvät pitkään yrityksen palveluksessa.

Työpaikan hygieniatekijät (nyt muuten ei puhuta puhtaudesta) vaikuttavat erityisesti siihen, miten työntekijä viihtyy.

Hygieniatekijät:

1. Yrityksen hallinto ja työnjohto

2. Esimiehen osaaminen

3. Palautteen antamisen menetelmät

4. Palkkausjärjestelmä

5. Esimies - alaissuhteet

6. Työolosuhteet

* ilmapiiri

* ihmissuhteet

Hygieniatekijät aiheuttavat huonosti hoidettuna tyytymättömyyttä. Kun taas silloin, kun nämä ovat kunnossa, työsuorituksen esteet poistuvat, kunhan vain työn tekemiselle löytyy työntekijällä jokin henkilökohtainen ja riittävän voimakas motivaatioperusta.

Kun uusi työntekijä kirjoittaa työsopimuksen, voidaan kliseisesti sanoa, että alku on tärkein. Millä tavalla asiat lähtevät sujumaan? Lähteekö nk. oikeille raiteille? Joskus puhutaan ensimmäisen 3 kuukauden merkityksestä paljon. Pelkkä perehdyttämiseen satsaaminen ei kuitenkaan riitä, mutta se luo pohjaa tulevalle.

Työnantajan vinkkelistä olisi tärkeä ymmärtää seuraavanlainen toiminta ja ottaa vastuu asiasta!

1. Ota mukaan. 

Uusi työntekijä pitää ottaa mukaan. Hänelle perehdytetään tarvittavat asiat ja luodaan luottamusta vuorovaikutuksessa niin, että hän kokee pääsevänsä tiimiin "sisään" ja kokee olevansa yksi muiden joukossa, eikä kuokkavieraana tai muutoin ulkopuolinen.

2. Pidä mukana. 

Perehdyttämisvaiheen jälkeen, kun työntekijä on itsenäistynyt, häntä ei sovi unohtaa, vaikka työtehtävät sujuisivat hienosti. Nyt on tarve pitää työntekijä mukana. Tämä edellyttää vuorovaikutusta ja yhteyttä esimiehen ja työntekijän välillä. Vuorovaikutus voi olla eri luonteista riippuen työpaikan kulttuurista. Työntekijä tarvitsee tunteen siitä, että hän kuuluu tiimiin ja että hänen panoksellaan on merkitystä. Työntekijä tarvitsee palautetta.

En ole vielä koskaan törmännyt henkilökohtaisesti työntekijään, joka kokisi saavansa liikaa palautetta. Yleensä se on nimenomaan päinvastoin. Teettämässäni Millainen on hyvä esimies -kyselyssä esimieheltä odotettiin eniten sellaista ominaisuutta, että tämä antaa palautetta.

3. Auta eteenpäin. 

Nyt kun työntekijä on otettu mukaan ja pidetty mukana, häntä tulee auttaa eteenpäin. Mitä tämä tarkoittaa? Työntekijän kanssa tulee vuorovaikuttaa niin, että saadaan selville hänen omat motiivinsa ja kiinnostuksen kohteensa mm. uralla etenemisestä. Voi olla, että jotkut eivät halua edetä tai eivät kaipaa uusia haasteita (siis eivät tietoisesti koe tarvitsevansa tai ainakin niin sanovat), mutta varsin usein jokin pieni säpinä ja vaikkapa mahdollisuus ottaa isompia haasteita ja edetä urallaan sekä kehittyä ovat kuitenkin kiinnostavia. Voi olla, että "huono esimies" ei saa tätä alaisestaan irti, kun ei ole luonut luottamusta riittävästi tai ei ymmärrä tai osaa mennä työntekijän maailmaan. Tietysti yrityksen tarpeet ja sen tehtävä on huomioitava, mutta keskiössä on kuitenkin työntekijä, jonka kokemusmaailma on eteenpäin auttamisen a ja o.

Meneekö Mooses vuoren luo vai päinvastoin? Jos hyvällä työntekijällä on halu päästä eteenpäin ja saada haasteita, työnantajan (tai esimiehen) on mietittävä keinoja, miten tämä olisi mahdollista, vaikka varsinaisesti tähän mennessä koetun ja ymmärretyn pohjalta vaikkapa esimiehen paikkoja ei olisi. Miksi näin? Siksi, että jos työntekijällä on aito halu mennä eteenpäin ja hänen tavoitteisiin ja toiveisiin ei voida vastata, hän kyllä löytää työpaikan, jossa se mahdollistuu.

Tarkoitus on auttaa toista tulemaan parhaaksi hänen jutuissaan, ei sinun tai minun omissa jutuissa. Kun auttaa toista ihmistä tämän kokemusmaailman huomioiden, kyseessä on rikastavaa vuorovaikutusta.

Lyhyt nyrkkisääntö: ota mukaan, pidä mukana ja auta eteenpäin. Etsi itse keinot näihin omassa työyhteisössäsi. 

Juha Ahola

Vauhtipyora.fi

Avainsanat: Juha Ahola, johtaminen, alainen, urakehitys, perehdytys, kannustus, motivointi


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini