Blogin arkisto

Mikromanageeraus voi johtua luonteenpiirteistä, tilanteesta tai se voi olla rakenteellista jolloin mikromanageerauksesta voi toipua

Share |

Maanantai 6.10.2014 - Heikki Luoma


heikkiluoma.jpgMikromanageeraus on johtamisen tyyli, jolla tarkoitetaan, että esimies seuraa ja valvoo läheltä  yksityiskohtaisesti alaistensa tekemisiä. Mikromanageerauksella on yleensä kielteinen merkitys eikä sitä yleisesti sitä pidetä toivottavana asiana.

Yleensä mikromanageeraajan alaiset tunnistavat ongelman, mutta mikromanageerajat itse eivät tunnista eivätkä hyväksy ongelman olemassa oloa mikä vaikeuttaa korjaamista.

Mikromanageeraaja tyypillisesti valvoo ja arvioi alaisen työn yksityiskohtia sen sijaan, että hän antaisi tilaa alaiselle oman toimintansa suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Mikromanageeraajan on vaikea delegoida asiakokonaisuuksia, mutta delegoi tehtäviä, joiden suorittamista hän valvoo ja ohjaa tarkasti. Mikromanageeraaja voi jopa pyrkiä ottamaan kunnian onnistumisista itselleen ja syyttämään epäonnistumisesta alaista. Silloin esimies delegoi alaiselleen vastuun epäonnistumisesta, mutta ei valtaa olla epäonnistumatta ja onnistua.

Mikromanageeraaja ei noudata johtamisen oppia: luota alaisiin ja tarkista silloin tällöin ovatko alaiset luottamuksen arvoisia.

Mikromanageeraus yhdistetään usein luonteenpiirteeksi, esimerkiksi narsismiksi, mitä mikromanageeraus aina ei kuitenkaan ole. Kun mikromanageeraus ei ole luonteenpiirre siitä voi toipua.

Mikromanageeraus voi olla tilannekohtaista.

Kun yrityksellä on ongelmia niin osa esimiehistä tiukentaa valvontaa ja ohjausta ja he alkavat puuttua pieniin yksityiskohtiin. Kun yrityksen ongelmat poistuvat, esimerkiksi taloudelliset ongelmat, äsken mikromanageeranneet esimiehet saattavat ottaa etäisyyttä ja vähentää yksityiskohtiin puuttumistaan.

Käyttäytymisen taustalla voi olla luottamuksen puutetta ja stressireaktioita. Esimiescoachauksella esimiehen itsevarmuutta voi nostaa ja vähentää stressireaktioita.

Mikromanageeraus voi  olla rakenteellista.

Rakenteellisessa mikromanageerauksessa esimies ei ole astunut esimiesasemansa tasolle. Esimiehen asemaan kuuluu, että hänen aikajänteensä on pidempi kuin alaisen. Pidempi aikajänne merkitsee suurempia kokonaisuuksia, isompaa epävarmuutta tuloksista. syvällisempää analyysia ja diagnoosia tapahtumista, prosesseista, suunnitelmista, tavoitteista ja stratregioista.

Syy rakenteelliseen mikromanageeraukseen voi olla, etteivät esimiehen kyvyt riitä tehtävän hoitamiseen. Toisinaan sanotaan, että ihminen nousee organisaatiossa tasolle, jolla hän on ensimmäisen kerran epäpätevä. Tällainen esimies voi kuitenkin mahdollisesti oppia.

Toinen syy rakenteelliseen mikromanageeraukseen voi olla, ettei esimies ole sisäistänyt tehtäviään esimiehenä. Sisäistämättömiä tehtäviä ovat toiminnan analysointi, diagnoosit ja niistä tehdyt johtopäätökset, suunnitelmat ja tavoitteiden asettaminen.

Tässä tapauksessa esimiehellä on kyky kehittyä esimiestyössään esimiesasemaansa vastaavalle tasolle. Tämän tyypin mikromanageeraus on helpoin korjattavaa. Esimiehellä on tarvittavat kyvyt ja hän tarvitsee luultavasti coachausta tai muuta ohjausta kykyjensä käyttöön ottamiseen. Usein yrittäjät kuuluvat tähän ryhmään.

Mikromanageeraus ja sen vastakohta korkealla korokkeella oleva esimies voivat olla yksittäistä esimiestä laajempi pulma ja koskea koko organisaatiota. Tässä tapauksessa johtamisjärjestelmän oppiminen, sisäistäminen ja käyttöönotto on oikea ratkaisu.

—-

Arvostan jos haluat antaa palautetta alla olevaan kommenttikenttään tai lähettämällä s-postia.

Haluatko uudet blogit s-postiisi kerran kuukaudessa? Liity Actionalin Katsauksen postituslistalle. Klikkaa tästä.

Heikki Matias Luoma
Actional Oy
www.actional.fi

Avainsanat: Heikki Luoma, aikajänne, alaiset, coachaus, esimies, esimiestyö, johtaminen, johtamisjärjestelmä, kyvyt, luonteenpiirre, mikromanageeraus, rakenteellinen, sisäistäminen, tilannekohtainen


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini